({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Henrik Theodorsson

Platåbergens Geopark

Sveriges första Globala Geopark

Ett landskap. Femton platåberg. Hundratusentals människor. Tranor, orkidéer, rikkärr, alvarmarker, kalkugnar, en gyllene spik, meteoriter, rullstensåsar, körsbärsblom, cykelvägar, segelflyg, älgjakt, diabasbranter. Det är Platåbergens Geopark. Ett landskap som är fullt av berättelser som kan ta oss med långt, långt tillbaka i tid.

Platåbergen i Västergötland får status som Sveriges första Unesco globala geopark

En geopark är ett område med geologi av internationell betydelse – alltså något som är unikt i världen. I en geopark berättar man om sambanden mellan geologi, biologi och kulturhistoria och ger förståelse för hur vi kan förvalta våra naturresurser och vår planet på ett hållbart sätt. Det finns i dag ett stort globalt nätverk av geoparker. Status som geopark är en kvalitetsstämpel och ett bevis på att naturmiljöerna runt om oss är värda att uppmärksammas internationellt. Våren 2022 blev Platåbergens Geopark Sveriges första Unesco Globala Geopark. Platåbergens Geopark är ett samarbete mellan nio kommuner, Grästorp, Trollhättan, Vänersborg, Lidköping, Götene, Mariestad, Skara, Skövde och Falköping.

Platåbergslandskapet

Platåbergen har skapat förutsättningar för ett rikt kulturarv och värdefulla naturtyper och bergen har länge varit mycket betydelsefulla för människorna som bott och verkat i området. Megalitgravar, gamla stenkyrkor, stenhuggerier, och fascinerande natur och landskapsformer har skapat den identitet som förknippas med platåbergslandskapet- ett landskap att känna stolthet över! Ta dig tid att upptäcka det du också och alla vindlande berättelser som finns här!


Läs mer på www.platabergensgeopark.se

 

Kontaktinformation

Platåbergens Geopark


Telefon: +46 73 910 89 51


E-post: Skicka E-post

Hemsida: platabergensgeopark.se