({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fornstigen med Odins flisor i Jällby
Jällby, Herrljunga

Vandra i historiskt landskap

Välkomna till en vandring genom årtusenden i Jällby socken söder om Herrljunga tätort

Snabbfakta: Jällby Fornstig

Längd: 3 kilometer

Svårighetsgrad: Medel

Terräng: Leden följer stigar och går genom betesmarker och hagar i lätt kuperad terräng

Markering: Blå markering på stolpar och träd

Att tänka på som besökare: Den markerade stigen ligger på privat mark, Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner. På sommaren betar nötkreatur och hästar inom området. Hundar ska hållas kopplade.

Fornstigen med Odins Flisor i Jällby

I det vackra odlingslandskapet i Jällby finner man många spår efter människor som har brukat jorden och levt i området. Här hittar man spår från Stenålden fram till idag. 

På Kvinnestadsåsen finns en mängd fornlämningar av olika slag, bland annat många gravar från brons- och järnålder. Det rör sig om högar, stensättningar, rösen, resta stenar och domarringar. Av områdets fem gravfält är Odins flisor det mest kända. Gravfältet består av 15 fornlämningar, tio högar och fem resta stenar. Högarna är upp till elva meter i diameter. ”Flisorna” utgörs av tre resta stenar som står tätt intill varandra i en och samma hög.

Jällby fornstig

Rastplatser utmed leden finns vid Fornstugan, vid vindskydd ca 1 kilometer in på leden samt halvägs längs leden finss bänk med bord uppställt.

 

Välkomna till en vandring i ett spännande lanskap.

Upplysningar: se kontaktuppgifter nedan till Jällby hembygds- och fornminnesförening

Fakta om leden

Längd:

Fornstigen är ca 3 km lång

Område:

Fornstigen går genom vackra öppna hagmarker till ett stort antal fornlämningar.

Läs gärna mer på Länstyrelsens hemsida om Odins Flisor

Odins Flisor som man kan se längst med stigen består av tre resta stenar som alla står tillsammans.
Vid Jällby Hembygdsstuga finns skyltar som visar fornstigen.
Besök den vackra medeltida kyrkan i Jällby som har öppet sommartid. Kyrkplatsen ligger på ett förhistoriskt gravfält och den lilla timmerkyrka byggdes på 1600-talet eller möjligen redan på 1100-talet. Inne i kyrkan finns pilgrimsstämpel för den som vandrar pilgrimsleden.

Service längs leden:
Vid kyrkan finns det en toalett som har öppet under sommaren.

Vindskydd och grillplats:
Efter ca en kilometers vandring finns vindskydd med grillplats i fornlämningsområde och beteshage, där nötkreatur betar under sommarhalvåret.
För grillning medtag egen ved eller grillkol. se till att släcka elden väl efter dig om ni grillat och tamed eventuellt skräp hem.
För övernattning ta gärna kontakt med Jällby fornminnesförening före planerad övernattning. se kontaktuppgifter nedan.

Tänk på:

som besökare

Den markerade stigen ligger på privat mark, med boende runt omkring.

Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.
På sommaren betar nötkreatur och hästar inom området.

Hundar ska hållas kopplade.

Markering:

Blå markering på träd och stolpar.

Leden går samman med Jälbyleden som har orange markering och Herrljunga - Gäsenebygdens pilgrimsleder som har Sankt Olofsmarkeing på stolpar.

Svårighetsgrad:

Mellan

I området finns det ett antal stättor att gå över där det finns stenmurar samt stängsel.

Start och mål:

Utgångspunkt är vid Jällby fornstuga där det finns en karta över Fornstigen samt över Jällbyleden, men det går också att påbörja vandringen strax bakom Jälby kyrka.

Parkering:  Buss och bilparkering finns mitt emot hembygdstugan, och vid Jällby kyrka

Det går bra att till cykla eller gå via Jällbyleden till Jällby från Herrljunga, leden är också en del av pilgrimsleden som går genom Herrljunga kommun. 

Hitta hit:

Via väg 183 mellan Grude och Herrljunga, sväng där skylt visar mot Jällby.

Karta:

Digital karta i GIS-portalen: Fornsstigen i Jällby
Lyssna gärna till en Audioguide om Fornstigen, Odins flisor mm.
Ladda ned folder om fornstigen med karta över området.

Karta för utskrift/nedladdning

Jällby fornstig, Odins tre flisor

Snabbfakta: Jällby Fornstig

Längd: 3 kilometer

Svårighetsgrad: Medel

Terräng: Leden följer stigar och går genom betesmarker och hagar i lätt kuperad terräng

Markering: Blå markering på stolpar och träd

Att tänka på som besökare: Den markerade stigen ligger på privat mark, Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner. På sommaren betar nötkreatur och hästar inom området. Hundar ska hållas kopplade.

Kontaktinformation

Fornstigen - Jällby hembygds- och fornminnesförening

52495 Jällby


Telefon: +46 072 73 20 053


E-post: Skicka E-post

Hemsida: Till hemsida