({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Pojke som sitter i en båt och håller en gädda i händerna.

Fotograf: Skara Turistbyrå

Fiskemöjligheter

Vill du prova fiskelyckan i området runt Hornborgasjön, Falköping, Skara och Skövde? Här får du några fisketips.

Karstorpssjön

En 13 ha stor så kallad isgropssjö med bra vattenkvalité. Här kan man fiska abbore, braxen, gers, gädda, mört, sarv och sutare. Regnbåge sätts i regelbundet och ibland även öring. I Karstorpssjön gäller fiskekort, och det är tillåtet att fiska med handredskap från strand och brygga. Ej från båt. Det säljs endast dagskort som gäller från klockan 05.00 till 22.00. Barn under 16 år fiskar i målsmans sällskap på samma fiskekort. Eventuell fångst ingår i samma kvot på kortet som är max 2 ädelfiskar.
Fiskekort säljs hos Skövde Turistcenter, GoFish Skövde och Circle K i Ryd.

Hållsdammen

Hållsdammen ligger på Billingens Fritidsområde uppe på berget Billingen och är ca 10 ha stor. Runt sjön finns kastbryggor och 7 st vindskydd med tillhörande grillar och vedlådor. I Hållsdammen kan man fiska inplanterad regnbåge. Fiskekort kan köpas på OK/Q8, Billingens camping, Circel K vid Karstorpsrondellen, GoFish Skövde samt i kontokortsautomat i anslutning till den stora parkeringen på Billingens fritidsområde.

Simsjön

Simsjön ligger på den södra delen av Billingen. I Simsjön kan man fiska abbore, gädda, mört, röding och siklöja. Fiskekort säljs hos Skövde Turistcenter. Kan också köpas via appen/hemsidan iFiske.

Vristulven

Vristulven är en näringsfattig, trolsk skogssjö med gott om öar, holmar och vikar. Sjön har också ett rikt fågelliv med många häckande fåglar varför en del holmar är avsatta som fågelskyddsområde under häckningssäsong. Fisket i Vristulven får endast utövas med sportfiskeredskap spö fört från hand och endast ett redskap får användas samtidigt. Fiskekortet ger inte rätt till kräftfångst. Barn under 16 år fiskar gratis på målsmans fiskekort. Innan man fiskar i Vristulven bör man läsa mer om de bestämmelser och regler som gäller för sjön. Överträdelse av dessa lagar eller bestämmelser medför att rätten till fiske omedelbart upphör. Fiskekort säljs på Gulf Bilvård Timmersdala, Gofish Skövde, STF Lugnåsberget Vandrarhem och Mariestads Marina.

Lången

En grund slättlandssjö med vasstränder. Med spömete, dragrodd och angling kan man fiska gädda, abbore, gös, ål, sutare, fjällkarp, braxen, mört och benlöja. Här gäller fiskekort för mete, pimpel och fiske med drag (vid användning av motor får endast ett spö vara riggat i båten). Vintertid max fem angeldon.

Sjötorpssjön

Fritt fiske med handredskap.

Sjön Östens F.V.O.F 

Handredskapsfiske för allmänheten får ske från att korten släpps på våren fram till isläggning. Korten släpps vid olika tillfällen på våren pga. flyttfåglarna. 
 

Ösans nedre FVO

Ösans nedre del tar sin början vid vägbron i samhället Fjället utanför Skövde och sträcker sig till sjön Östen. På sin väg rinner Ösan genom ett vackert kulturlandskap med inslag av ädellövskog. Fiske från broar, närliggande ängar och åkrar eller med kanot rekommenderas. Här fiskar du bland annat gädda, abborre, bäcköring, färna, id, sarv, braxen, sutare och mört. Fiskekort säljs hos Nybo Fiske och GoFish Skövde. Kan också köpas via appen/hemsidan iFiske.

Ösans övre FVO

Swisha till 0705917403 och uppge namn och adress via swish eller sms så skickas kortet till dig. Endast årskort. Fiskeregler finns uppsatt på flera ställen längs med ån.

Tidanån (Skövde kommun)

Helt fritt fiske, behövs inget fiskekort.
Kräftfiske har endast markägare kring ån tillstånd för. 
För mer information - ring GoFish på tel: 0500 - 48 69 07

Flämsjön och Ämten

Fiske i Flämsjön och Ämten. Sötvattensfisk. Även pimpel-/vinterfiske. Fiske får endast bedrivas med spö från båt och ej närmare fasta bryggor än 100 meter. Betesfiske från andra vatten får ej användas i sjöarna. Kräftor får ej fångas. Fiskekort säljs åt Fiskevårdsföreningen på Flämslätts Stifts- och Kursgård tel 0511-304 40, via sms eller på www.ifiske.se.
Fiske får endast ske från båt. Roddbåt finns att hyra på Flämslätt.
För att köpa fiskekort via sms:
Skicka FISKA 476 till 72456 för ett dygnskort
Skicka FISKA 477 till 72456 för ett veckokort 
Mer information på www.ifiske.se där man också kan köpa årskort.

Skärvalången, Bysjön, Vagnsjön och Eggbysjön

Fiske i Skärvalången, Bysjön, Vagnsjön och Eggbysjön. I sjöarna kan du fiska sötvattenfisk såsom gädda och abborre. Sjöarna lämpar sig även för pimpelfiske.
Fiskekort och båthyra kan köpas på www.ifiske.se 

Fotograf: Skara Turistbyrå

Flian Övre

Flians Övre fiskevårdsområde går från Hornborgasjöns utlopp ned till Broke Bro vid väg 184. Det är i huvudsak strömt vatten. Flian är cirka 75 km lång, inklusive källflöden. Ån avvattnar Hornborgasjön. Vattendragets viktigaste källflöde är Slafsan, och dess viktigaste biflöde är Dofsan. Här kan du fiska gädda och abborre och enligt fiskeriverket ska den rödlistade fisken aspen leka i Flian. Även färnan lekar i ån. Alla handredskap är tillåtna. Under vissa perioder kan kanoter hyras på Herrtorps Qvarn.
Fiskekort säljs direkt på www.ifiske.se.

Flian Herrtorp

Från det Västgötska platåberget Billingen rinner flera öringbäckar samman och blir så småningom ån Flian. Vid Broke Bro börjar Herrtorps fiskevårds-förenings fiskevatten i ån Flian och går ned till Marum. Fiskevattnet omfattar en sträcka med omväxlande strömt och lugnt vatten, ca 4 km. OBS! Förbud att fiska från fallet vid Herrtorps Qvarn till udden på ön på båda sidor om ån, en sträcka på ca 70 m. På fiskesträckan är öringen totalt fredad vilket innebär att all fångad öring oavsett kondition måste återutsättas.
Flian är känd som ett av Sveriges bästa vatten för färna och id. Utöver detta finns gädda, abborre, sutare och mört m.m. Fiskekort finns att köpa på Herrtorps Qvarn tfn 0511-37 21 73

Hornborgasjön

Hornborgasjön är ett naturreservat. Under perioden 20 mars-15 juli omfattas Hornborgasjön av ett fågelskyddsområde. Fåglarna får inte störas! Motorbåt eller annan motordriven farkost får inte användas. För delar av Hornborgasjön säljs fiskekort. Respektera områdesgränserna.

Bolum bys samfällighet
Ett område i norra delen av sjön. Fiskekort säljs av Ingemar Larsson tfn 073-340 11 43 och Hornborgasjöns Fiskecamp/Stugby tfn 0511-600 40, 0707-16 00 43. 

Hornborga bys allmänning
Hornborga Skifteslag 070-393 80 89 och Hornborgasjöns Fiskecamp/Stugby 0511-600 40, 0707-16 00 43 säljer fiskekort till ett område i södra delen av sjön. Båt går att hyra av Hornborga Skifteslag eller Hornborgasjöns stugby.  Stugbyn har även fiskepaket med boende i stuga, lån av roddbåt, fiskekort och fisketips. 

Lönern

Sjön Lönern utgör en del av Ätrans vattensystem och ligger i Falköpings- och Ulricehamns kommuner. Sjön är en ganska grund och långsmal sprickdalssjö med djupare partier i den centrala delen. Storleken uppgår till ca 560 ha. Utöver abborre och gädda finns här ett rikt bestånd av gös. Fiskeförbud på gös under lektiden 10 maj-20 juni.
 
Information om fiskekort och fiskeregler hittar du på: www.ifiske.se/fiske-lonern  

Fiskekort går även att köpa på Intersport Falköping.
 

Sjötorpasjön

Liten, grund sjö med rent vatten. Här fiskar du gädda, abborre, mört, sutare och ruda. Av ekologiska skäl får fångade sutare och rudor ej släppas tillbaka i sjön. Kräftor får ej fångas. Med hänsyn till sjöns rika fågelliv bör inte fiske bedrivas i en viss del av sjön under perioden 1 april-31 oktober, se fiskekortet för information.
 
Vägbeskrivning: Kör väg 47 mot Vänersborg, tag av mot Odensberg 2, sedan över järnvägsviadukt, Göteve 4. Efter det första röda huset på höger sida är det andra grusvägen ned till vänster.
 
Fiskekort kan köpas på Intersport, Falköping. 
 
 

Relaterat innehåll