({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Frukostklubben

I en tid av ständig förändring och ökad konkurrens är det viktigare än någonsin att stärka och utveckla företagarna i Karlsborgs kommun. För att möta dessa utmaningar och för att sätta Karlsborg på kartan som en destination i världsklass, ser vi att en utbildningsserie om värdskap, marknadsföring och paketering är ett steg i rätt riktning.

Under våren 2024 kommer vi på Visit Karlsborg att anordna Frukostklubben för företagare i Karlsborgs kommun. Vi ser denna utbildningsserie som en start och en grund för fler kompetenshöjande insatser framöver. Genom att utbilda och engagera näringsidkare kommer vi förbättra Karlsborg som destination och besöksmål men även för människorna som lever och verkar här.