({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
MTB Karlsborg, cykling

Fotograf: karlsborgsbilder.se

Guldplats Karlsborg Outdoor - Cykling

Guldplats Karlsborg Outdoor - Cykling är ett utvecklingsprojekt för besöksnäringen och ska generera nya cykelleder, upprustning av befintliga, kunskapsmaterial (på flera språk) m.m. för att göra det lättare för besökare, lokalbefolkning, och lokala entreprenörer att nyttja och utveckla de möjligheter som finns samt mätta den efterfrågan som idag ställs på besöksmålet av näringslivet.

Projektet kommer skapa möjligheter för ett flertal företag inom besöksnäringen att utveckla samt skapa nya verksamheter. Projektet kommer att leda till en förlängning av säsongen för flera företagare genom utökad verksamhet, gästnätter, uthyrning och handel.

Projektet "Guldplats Karlsborg Outdoor- cykling" är en del av ett större projekt som ska genomföras för att tillgängliggöra och skapa en helhetssyn över outdoorverksamheten i och utanför Karlsborgs tätort. Fokus ligger på upprustning och utveckling av fyra olika inriktningar, kanot, fiske vandring och cykling. Förutom upprustning och framtagning av nya leder vill vi även få bättre förutsättningar för besöksnäringen inom rekreation och turism i naturen.

Projektet är finansierat av Leader. 

EU-logo-jordbruksfonden-farg.jpg