({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Mat Smakdestination

Fotograf: PIXABAY

Smakdestination Karlsborg

Med höga ambitioner skapar vi förutsättningar för entusiastiska smakentreprenörer att utveckla Karlsborg till en spännande och kreativ smakdestination. Vår styrka är vår unika plats och närheten till både vatten och spännande kulturarv. Här är ingen plats den andra lik!

 

 

Framöver jobbar vi tillsammans för att stimulera och motivera till en bättre matkultur på orten. Dels genom fortbildning inom smakbranschen men också för att höja statusen och stoltheten för våra lokala restauranger och caféer hos våra invånare. Det är viktigt att vi är många som drar åt samma håll för att få till en positiv utveckling.

Nätverket smakdestination Karlsborg har skapats för att uppmuntra de lokala aktörerna till att utveckla nya och kreativa smakupplevelser samt vara en arena för gemensam kommunikation, erfarenhetsutbyte och samarbete.

Projektets syfte är att ta tillvara på Karlsborgs potential och höja matkvalitén och helheten kring en måltidsupplevelse. Genom ökad kunskap och gemensamma strategier tillföra mat som ytterligare en reseanledning för Karlsborg som besöksmål. 

Genom detta projekt kommer vi lägga grunden för att nå målet att i framtiden bli en matdestination! 

Projektet är finansierat av Leader. 

EU-logo-jordbruksfonden-farg.jpg