({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Vill ni också skapa nya gröna mötesplatser i er bostadsrättsförening?

Detta Växtrumskoncept vänder sig till grupper som vill komma igång med att göra om markytor i sitt närområde. Det kan vara företag eller bostadsrättsföreningar som äger sin mark och själva planerar att göra stora delar av arbetet på egen hand. Värdet i ett gemensamt utomhusarbete i ett samlande projekt skall vara en viktig del av målsättningen.

Att genomföra Växtrumskonceptet innebär inte att man får ett Växtrum gjort hos sig, eller att Växtrum kommer och gör det praktiska arbete med ert projekt. Det handlar om att Växtrums team hjälper er planera och komma igång för att därefter lämna över projektet till er att genomföra själva med egna krafter.

En förutsättning för att arbeta med Växtrumskonceptet, är att det projekt man står inför planeras och genomförs enligt växtrums grundtänk med stort fokus på hållbarhet, både ekologisk, social och ekonomisk. Vi står för hjälp inom fyra områden: Planering, struktur och kommunikationsplan kring er organisering och samverkansmöjligheter

Första punkt är ett möte med Växtrums projektledning där er styrgrupp för projektet förklarar vad ni vill göra och vad ni vill uppnå.

Välkommen att kontakta Växtrum för att veta mer.

Kontakta Växtrum