({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Mariestad /
  • Familjetips längs Biosfärleden
En vuxen person och två barn i en skog.

Fotograf: Anna Söderman

Familjetips längs Biosfärleden

Från trolska jätteträd vid Vänerns strand till spännande gruvområde på Lugnåsberget. Biosfärleden tar dig genom ett vackert och varierat landskap med platser som eggar fantasin. Ta med familjen på en vandringstur längs leden och skapa ert alldeles egna äventyr.

Välj din egen etapp

Biosfärleden går mellan Mariestad och Läckö och är 138 km lång. Den är indelad i nio etapper där den kortaste etappen är 11 km och den längsta 20 km. Flera av sträckorna går att kombinera med buss, tåg och närtrafiken. Leden går mestadels på skogsstigar och mindre grusvägar, men även genom samhällen med asfaltsvägar. Det går såklart bra att vandra kortare sträckor eller göra nedslag på utvalda platser. Vilket som finns oändliga möjligheter för stora och små att gå på upptäcktsfärd tillsammans. Här tipsar vi om några spännande besöksmål längs vägen.

Jätteträd

I naturreservatet Ekudden, och på många andra platser längs Biosfärleden, finns jätteträd att upptäcka. Men vad är ett jätteträd? Jo det är ett träd som, oavsett trädslag, har uppnått en brösthöjdsmeter av minst en meter. De är inte bara vackra och majestätiska utan också viktiga för den biologiska mångfalden eftersom de utgör boplatser för insekter, lavar, mossor, svampar och större djur såsom fåglar och fladdermöss. Jätteträd har med sin höga ålder fascinerat människor och gett upphov till mytologiska föreställningar. Här finns inslag som grandyrkan under bronsåldern, björnoffer i träd under vikingatiden, framtagning av naturläkemedel och till och med offer vid gamla tallar. Tänk om träden kunde berätta vad de sett under århundradena!

Varggrop och soldater

Biosfärleden fortsätter genom Karleby, några kilometer söder om Mariestads centrum. I den historiska rundbyn finns många gamla hus bevarade, bland annat hembygdsgården Persgården med sin örtagård och intressanta stenar på husväggen. Från Persgården utgår Kulturstigen – en 2,5 km vandring på skogsstigar och landsväg. Längs vägen får du stifta bekantskap med Liljas-Stina som lärde barnen i Karleby att läsa, flera soldater som har kämpat för kung och fosterland, soldatens ladugård med miniutställning på logen, en milsten och en varggrop. I närheten av Persgården, på andra sidan väg 26, finns Karleby gamla kyrkplats. Här kan du se spåren efter två medeltida kyrkor på samma plats. Låt fantasin flöda och ta dig tillbaka över 1000 år i tiden när kyrkan fortfarande stod på sin plats och det var fullt med människor här. Härifrån ser du säkert en annan betydelsefull plats i Mariestads historia – Leksbergs kyrka på en höjd lite närmare stan. Här kan du också upptäcka spännande runstenar och liljestenar intill kyrkan.

Stenhuggarna i Lugnås

En annan plats att upptäcka längs leden är Qvarnstensgruvan Minnesfjället på Lugnåsberget som dyker upp efter slingriga skogsstigar. Här är det lätt att föreställa sig den aktivitet som pågick från 1100-talet och cirka 800 år framåt. På den numera lugna och natursköna platsen arbetade både män, kvinnor och barn förr i tiden med att hugga fram kvarnstenar ur gruvor och dagbrott. Det var hårt slit med långa arbetsdagar i damm och smuts. Här och var ligger kvarlämnade stenar som gick sönder i processen eller aldrig kom till användning. Under sommaren är gruvan öppen för besök, precis som det lilla café och museum som också finns här. Men platsen är intressant när som helst under året och det finns mycket att utforska ovan jord och utanför öppettiderna. Du kan till exempel prova på att spela upp en kvarnsten helt på egen hand. Här finns också grill, bänkar och bord för medhavd matsäck. Ta en paus och lyssna noga, kanske kan du än höra hackornas slag mot berget som ekar mellan träden…