({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Mariestad /
  • Hållbar besöksnäring i Vänerskärgården med Kinnekulle

Fotograf: Stefan Svensson

Hållbar besöksnäring i Vänerskärgården med Kinnekulle

Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle utsågs av UNESCO 2010 till ett modellområde för hållbar utveckling. Geografiskt sträcker sig området från Kållandsö med Läckö slott i väst längs Vänerstranden via Kinnekulle och vidare till Mariestad och skärgården med Torsö och Brommö till Sjötorp i nordost.

Under 2018 gjordes en förstudie av turistorganisationen i Mariestad och Destination Läckö-Kinnekulle för att undersöka intresset och möjligheterna att utveckla hållbara besöksmål med fokus på naturupplevelser och ta tillvara på den ökande trenden inom området. Förstudien ligger till grund för och utgör syfte och mål för detta projekt. Utgångspunkten för arbetet är de befintliga biosfärlederna för vandring och cykling. 

Insatser i projektet: 

  • Affärsutveckling (utveckla nav, ta fram reseförslag och marknadsföringsmaterial)
  • Kvalitetssäkring av lederna (inventera och ta fram serviceplan)
  • Kommunikation (Intern och extern kommunikationsplan tas fram)
  • Nätverk, samarbete och kunskap (för kunskap och information för företag och föreningar)

Projektet genomförs i samverkan med Mariestads kommun, Biosfärkontoret och Destination Läckö-Kinnekulle. Biosfärkontoret är projektägare och det projektleds av Destination Läckö-Kinnekulle. Projektet startade januari 2020 och pågår till hösten 2021.

Projektledare:
Carolina Hellström, carolina.hellstrom@lackokinnekulle.se, 0510-274 06

Övriga kontakter:
Sofia Guldbrand, biosfärkontoret, sofia.guldbrand@vanerkulle.se, 0501-39 31 96