({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Gammelgården - Hembygdsmuseum
Hunnebostrand

Flera byggnader med lång historia

Hembygdsföreningen Sotenäsgillet i Hunnebostrand ansvarar för flera gamla byggnader kring Gammelgården i Hunnebostrand. Här finns mycket intressant att titta på.

Museets olika byggnader

Militiebostället, nuvarande museèt, byggdes 1739 "13 3/4 alnar lång, 9 alnar bred 3 alnar hög inom knutarna". Huset reparerades 1833 då bl.a. taket höjdes till"5 alnar högt inom knutarna". Museèt äger cirka 1200 föremål av olika slag representerande ortens liv i helgd och söcken under flera sekler.

Teaterladan är en gammal lada som redan i slutet av 1920 talet gjordes om till en teaterlada -sagohall.En av de som var med och startade hembygdsföreningen Sotenäsgillet var folkskollärare Osvald Karlsson. Han var så intresserad av bygdens historia så han skrev sagospel om vad som hade hänt i trakten på Vikingatiden. De spelen spelades sedan ute i naturen på den plats där händelsen de berättade om hade inträffat. Man gjorde om ladan till sagohall just för de här spelens skull. Fösta gången ett spel spelades i sagohallen var 1930 och spelet hette Drottning Astrid.

Sjöboden är en av Bohusläns äldsta bevarade och antagligen från 1600-talets slut. Den har stått i Hunnebostrand och är delvis timrad av vraktimmer.

MöhällernladugårdenSom man kan förstå av namnet kommer den här ladugården från Möhällern i Tossene. Till den hör också ett fähus som finns på gården.Ladugården har en unik konstruktion där ytterväggen som skyddar vagnslidret bärs upp av 2 stora granitblock.Härr förvaras den så kallade "Nycanderska vagnen", en Herrgårdsvagn skänkt till Sotenäsgillet av släkten Nycander från Håby. Där förvaras några gamla slädar samt också Sotenäsets äldsta tröskverk.

På området finns fler intressanta byggnader och intill ligger Stenhuggerimuseet. Öppettider och visningar - Kontakta Sotenäsgillet.

Kontaktinformation

Hembygdsföreningen Sotenäsgillet

Museivägen 3

45661 Hunnebostrand


Telefon: +46 70 063 84 56


E-post: Skicka E-post

Hemsida: sote.n.nu/