({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: S. Norheim

Krokstrand
Strömstad

Stenhuggarsamhälle

Samhället Krokstrand var ett viktigt centrum för stenindustrin i slutet av 1800-talet fram till och med 1900-talets första decennier. 

Till en början bröts stenen på bergen nära hamnen och allt arbete skedde med handkraft. Mängder med gatsten skeppades vidare härifrån med ångbåt. Stenhuggeriet dominerade i Krokstrand mellan åren 1872 och 1977. Förutom god kvalitet på berg, erbjöd läget vid Idefjordens vatten en strategisk öppning ut mot världen. De främsta produkterna var gatsten och kantsten. Som mest bodde två tusen personer i Krokstrand och Björneröd. Omkring 500 av dem var sysselsatta inom stennäringen.

Idag är industrin nedlagd sedan länge, men kvar finns till exempel Bohusläns äldsta Folkets hus-byggnad, missionshus, arbetarbaracker och hamnanläggningar. I och kring samhället finns resterna av de stora stenbrotten man en gång levde av. 

Med sina stenbrott och andra lämningar berättar Krokstrand tydligt om kraften i granitindustrin när den stod på sin höjdpunkt.

Läs mer på Ekomuseum Gränsland