({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Tanumshede

Samlingspunkt för befolkningen i Tanums inland sedan 1600-talet.

Sedan 1600-talet har Tanumshede varit en samlingspunkt för befolkningen i Tanums inland. Här fanns den gamla tingsplatsen, och tingshuset uppfördes i slutet av 1700-talet.

Hela det gamla centrum av Tanumshede är i dag föremål för kulturminnesmärkning. Tingshuset fanns redan med på den danska tiden med sina fängelsehålor. Det fungerade även som tingrätt fram till 1918.

Sockenmagasinet uppfördes 1869 efter ett antal missväxtår och kom att användas som livlina för bönder med felslagna skördar och bristande ekonomi.

Tanums Gestgifveri, den välkända gästgivargården har flerhundraåriga anor. Björn i Hee fick det första tillståndet 1663. Sedan dess har rörelsen drivits oavbrutet. De ovan nämnda byggnaderna Tingshuset med stall, Gestgifveriet och Sockenmagasinet är kulturminnesmärkta och ingår i den s.k. kulturtriangeln vilka skyddas genom lagstiftning.

Tanums kommun är känd för sina många hällristningar och fornminnen. Strax utanför Tanumshede ligger Vitlycke museum, ett informationscentrum mitt i Tanums världsarvsområde och intill den berömda Vitlyckehällen. På museet möts besökaren av utställningar om hällristningar och bronsåldern, tidsperioden de skapades under. Förutom utställningar, föremål och hällristningar finns även en bronsåldersgård. Den är uppbyggd efter de rön som finns att tillgå hur bronåldersmänniskan bodde. Under sommaren lever gården upp när får, grisar och oxar flyttar in.

Tanumshede har under 1900-talets senare hälft utvecklats till kommunens centralort med kommunförvaltning, Kulturhuset Futura med bibliotek och teaterscen, högstadie- och gymnasieskola, vårdcentral, arbetsförmedling, försäkringskassa och en väl utbyggd varuförsörjning.

Sedan november 2014 finns nu även ett nytt och unikt shoppingcenter i Tanumshede, Tanum Shoppingcenter. Centret lägger stor vikt på trivsel för kunderna. Därför har extra fokus lagts på att centret skall ha ett stort och varierat utbud av restauranger och caféer i en trevlig miljö. Centret har också ett stort utbud av butiker inom mode och interiör. Med sitt läge precis brevid E6 och med stor parkering, är centret lättillgängligt och bekvämt.

Läs mer om Tanum

Välkommen till norra Bohuslän & världens vackraste skärgård! Njut av färska skaldjur och storslagen natur.

Kontaktinformation

Tanum Turist

45781 Tanumshede


Telefon: +46 525 61188


E-post: kommun@tanum.se

Hemsida: bohuslan.com/tanum