({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Roger Borgelid

Övriga rapporter

På denna sida finns rapporter från de undersökningar som Turistrådet Västsverige köpt in under de senaste åren. Inkvarteringsstatistiken, Turistrådet Västsveriges egna besökarundersökningar samt Besöksnäringsindex har egna sidor – du hittar dem i menyn ovan, under Fakta och statistik. På dessa sida finns övriga rapporter att ladda ned.”

Turismekonomiska effekter 2016

Enligt HUI Research omsatte besöksnäringen i Västra Götaland under 2016 cirka 44,8 miljarder kronor och sysselsätter cirka 28 800 personer motsvarande helårsverken. I infografiken nedan visas övergripande turismekonomiska effekter för regionen och dess delområden.

Turismens omsättning 2016 - infografik

Utländska besökare i Bohuslän 2015

Kartläggning av utländska besökare i Bohuslän 2015

Tematiska undersökningar

Sedan 2003 har vi beställt en rad tematiska undersökningar som handlar om natur- och kulturturism, mötesindustrin, maritimt och evenemang. Det är både kartläggningar, benchmark och mättningar av hur mycket pengar privat- och konferensgäster spenderar.

Naturturism

Kajakturister i Bohuslän, 2010

Evenemang

Stena Match Cup 2014

Trandansen 2014

Dalslands Kanot Maraton+ 2012

Geografiska områden

Vi har även genomfört djupstudier av turismen i Bohuslän, Dalsland, Sjuhärad och Skaraborg. Syftet med dessa undersökningar är att beskriva turismen i området samt beräkna omsättning och sysselsättning genererad av turismen.

Turismen i Bohuslän, 2011

Turismen i Skaraborg, 2011

Övriga undersökningar

Här hittar du övriga undersökningar som inte behandlar något specifikt tema eller geografiskt område. De flesta av undersökningar publicerade på vår hemsida är genomförda av Turismens Utredningsinstitut i Göteborg.

Besökares bild av Bohuslän, 2010