({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

OBS! Restaurang Toppen är stängd tillsvidare.

Pistmaskin

Fotograf: Tobias Andersson

Snötillverkning

På Billingens Skövde producerar vi snö med snökanoner när vädret tillåter. Dock tidigast från den 25 november!

Den nya vattendommen från våren 2022 ger oss tillåtelse att ta upp till 100 000 kubikmeter vatten ur Hållsdammen under perioden 25 november – 31 mars. Vi har även anläggt en nivå- och flödesregleringsbrunn, en så kallad munkbrunn, vid dammens utlopp i bäcken med ett räkneverk.

Vad betyder den nya vattendommen för mig om besökare?

Den nya vattendommen innebär att vi, om vädret tillåter, kan börja åka skidor tidigare på säsongen och ha längre och bredare skidspår. Vi kan även spruta ett tjockare snölager vilket betyder att spåren håller längre på säsongen. Vi hoppas också på att kunna öppna slalombacken tidigare på säsongen och kunna ha den öppen längre på säsongen.

Vad händer när det blir kallt?

De första dygnen när det är minusgrader nere i Skövde brukar den varma luften pressas upp på berget, detta gör att man oftast får avvakta ytterligare några dygn innan snötillverkningen kan komma igång.
För att producera snö behöver det vara några minusgrader. Ju kallare temperatur det är, desto mer snö kan varje kanon producera. Luftfuktighet och vindriktning påverkar också mycket.

Här på Billingen Skövde har vi flera typer av snökanoner som ger olika effekt vid olika temperaturer. Men det krävs cirka en vecka med minusgrader dygnet runt för att vi ska kunna öppna Billingebacken och våra konstsnöspår för längdskidåkning.

För att snötillverkningen ska bli optimal finns det tre faktorer som påverkar:

  • det ska vara minusgrader
  • låg luftfuktighet
  • svag vind

Så här skriver Svenska Skidanläggningars Organisation (SLAO) om snötillverkning på sin webbplats

Snötillverkning pågår - Förbjudet att beträda arbetsområdet!

När vi vi startat snökanonerna ber dig vänligen att hålla avstånd, det är ett arbetsområde. Det tryck som används i slangarna är höga, ofta mycket höga. Inte riktigt så högt som i en brandslang. Men visst skulle du inte gå framför en brandslang? 

Kort fakta om konstsnö

  • Kanonsnö är mer kompakt och slitstark än natursnö.
  • 10 cm snökanonsnö motsvarar 60 cm natursnö.
  • Med dagens teknik går det åt ca 1 kWh för att producera hela 1 m3 snö.

Inte gå i skidspåren

Det är absolut förbjudet att beträda spår och skatebädd utan skidor.
OBS! HELA PREPARERADE YTAN ÄR SKIDSPÅR!
Undantaget är personalen på Billingen Skövde och föräldrar vars små barn behöver hjälp att ta sig fram. 

Varför?

Smuts som hamnar i den vita snön är en värmeledare som när solen kommer fram absorberar värme och smälter kringliggande snö = skidsäsongen blir förkortad med ett antal dagar/veckor.

Fotspår i mjuk snö fryser, det blir gropar som är svåra att åka över med smala längdskidor och de kan orsaka stavbrott för skidåkaren.

När vädret är milt och omgivande ytor är smutsiga och leriga följer dessa föroreningar med skorna upp i snön och gör repor i skidor.

Har du fler frågor kring snötillverkningen på Billingen är du välkommen att kontakta oss.