({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

2022-06-30

Angående låga vattennivåer i Dalslands kanals sjösystem

Vattenläget i norra Dalsland har försämrats sedan i våras på grund av låga nederbördsmängder och nivåerna är nu låga i kanalsystemets norra delar och stora delar av Upperudsälvens vattensystem.

Farlederna i Dalslands kanal håller trots detta fortfarande minst 180 cm.
Men kom ihåg att vidta stor försiktighet vid navigering utanför farled.

Observera att sjökortets djup alltid avser djup vid normalvattenstånd. Vid navigering utanför farled behöver man omräkna djupvärdet till hur mycket lägre just den sjön är.

Det låga vattenståndet påverkar:

  • Att vissa båtramper inte går att använda.
  • Att vissa fasta brygganläggningar inte går att använda.
  • Att det kan uppstå längre väntetider än normalt vid slussarna.

Det finns en älvsamordningsgrupp för Upperudsälven där kraftbolag och andra verksamhetsutövare, kommuner och Länsstyrelsen ingår. I älvsamordningsgruppen följs vattenläget upp kontinuerligt och vi stämmer av för att hantera situationen på bästa sätt utifrån förutsättningarna. Läget uppdateras löpande på www.lansstyrelsen.se

 

Trevlig resa önskar,
Dalslands Kanal AB
info@dalslandskanal.se