({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Falbygdens Museum

Karleby långa
Falköping

Falbygdens mest kompletta stenålderslandskap

Välkommen till Karleby, Falbygdens mest kompletta stenålderslandskap! Utmed den 3 km långa vägen genom byn finns hela 11 gånggrifter, monumentala släktgravar uppförda under bondestenåldern, ca 3500-3100 f.Kr. På andra sidan landsvägen ligger fortfarande boplatserna på rad med åkrar och betesmarker.

Gånggrifterna

Närmast på rak linje parallellt med vägen, hittar du Karlebys största gånggrifter. Den största, Ragnvalds kulle har en kammarlängd på 17 meter och är därmed även Sveriges största gånggrift. Namnet kommer av en legend om att kung Ragnvald Knaphövde på sin Eriksgatan på 1130-talet red in i Västergötland utan att har utväxlat gisslan. Han blev därför ihjälslagen vid Karleby och folk har senare tänkt sig att kungen borde ligga begravd i socknens största grav. Ragnvalds kulle är aldrig utgrävd. Cirka 80 m söder om Ragnvalds grav ligger Klövagårdens gånggrift. På andra sidan ligger Logårds kulle.

Boplatserna

Stenåldersbönders boplatser låg öster om gånggrifterna längre ner i sluttningen nedanför dagens gårdar (tyvärr inte synliga ovan mark). Varje boplats, släkt eller klan har sannolikt haft sin egen gånggrift. Ett flertal utgrävningar har gjorts på boplatserna under 2010-talet av Göteborgs universitet.

Unikt landskap

Falbygdens gånggrifter är unika i Nordeuropa - de utgör en av de bäst bevarade miljöerna från bondestenåldern, mycket tack vare den kalkrika berggrunden. I bygden finns omkring 270 gånggrifter kvar idag. De utgör 2/3 av Sveriges alla kända.

Radbyn

Bynamnet Karleby långa är tidigast känt 1361. Under 1600-talet var Karleby en radby bestående av 24 hemman. 

Kulturväg Skaraborg

Karleby ligger utmed den brun/vit skyltade turistvägen Kulturväg Skaraborg som sträcker sig från Karleby till Tidan. Upptäck fler besöksmål längs vägen genom att ladda ner appen på Google Play eller AppStore.

Kontaktinformation

Falköpings kommun

52191 Karleby


Telefon: +46 515 88 50 50


E-post: museet@falkoping.se

Hemsida: falkoping.se/museet