({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Hjo /
  • Trästaden
Ett par på vårpromenad med sin hund längs med Långgatan mitt i den gamla trästaden i Hjo.

Fotograf: Jesper Anhede

Trästaden

  • Visit Hjo - Hjo turistinformation

Upptäck den Europa Nostra-belönade trästaden Hjo - över 600 år gammal. Med ett nutida stadsplanemönster som härstammar från medeltiden och en välbevarad centrerad träbebyggelse med miljöer från 17-, 18- och 1900-talen är Hjo en i Sverige unik trästad.

 

Om trästaden Hjo 

Hyo, Hio, Hiyo och Hioo. Ja, trots att själva stavningen av Hjo har ändrats flera gånger sedan medeltiden ser Hjos nutida stadsplanemönster troligtvis till stora delar likadant ut som på tidigt 1300-tal. Detta kan du se när du tittar på den äldsta kända kartan över Hjo från 1696. På den visas bebyggelsen, som i Hjo ända fram till 1800-talets andra hälft var koncentrerad till söder och öster om Hjoån och kring torget.

Medeltida stadskärna


Du kan med fördel uppleva den levande trästaden genom att starta mitt i den medeltida stadskärnan. Flanera sedan längs de kringliggande gränderna och i kvarteren kring torget och insup trähusmiljöerna från 17-, 18- och 1900-talen.

Fotograf: Jesper Anhede

Hjo - medlem i nätverket Tre trästäder

Trästaden gör också Hjo till medlem av Tre Trästäder tillsammans med Eksjö och Nora. Tre trästäder är ett samarbete mellan Hjo, Eksjö och Nora för att sprida kunskap om några av Sveriges unika trästäder. För mer information besök www.tretrastader.se.

Hjos Europa Nostra-pris

1990 belönades Hjo med Europa Nostramedalj på grund av sin välbevarade trästadsmiljö.  Europa Nostra-priset får ses som en utmärkelse till husägare, byggmästare, hantverkare och alla Hjobor som i praktiskt arbete, eller på annat sätt, arbetat för ett bevarande av staden Hjo.

Om organisationen Europa Nostra 

Europa Nostra betyder på latin "Vårt Europa" och är namnet på en paraplyorganisation för över 200 nationella organisationer inom i stort sett alla kontinentens länder. Från en ganska blygsam början har Europa Nostra utvecklats till en ledande aktör inom alla frågor som rör europeiskt kulturarv.

Fotograf: Hjo Turistbyrå

Guidad stadsvandring genom trästaden

Vill du lära dig mer om trästaden kan du följa med på en guidad stadsvandring. Under sommaren har vi reguljära drop-in-turer fler gånger i veckan.  Grupper kan boka stadsvandring året runt. Kontakta Hjo Turistinformation för mer information och bokning. 

Stadsvandring på egen hand

Vill du utforska den unika trästaden på egen hand kan du ladda ner en karta till din mobil här. Du kan även hämta en karta och få tips på Hjo Turistinformation.