({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}

Vi använder Cookies, stäng meddelandet för att godkänna. Visa mer information

{{settingsInstance.Localization.Data.Cookies.Title}}

En del av

Stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta, håll avstånd och undvik att resa kollektivt. Tillsammans bromsar vi smittspridningen av covid-19.

For the latest updates regarding the corona virus (COVID-19), read the information put together by The Public Health Agency of Sweden  

 • Ett fel uppstod när arean skulle renderas
          System.Web.HttpException (0x80004005): Error executing child request for handler 'System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil+ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper'. ---> ImageVault.Common.ImageVaultException: Unable to request access token @ https://imagevault.vastsverige.com/apiv2/oauth/token. ---> System.Net.WebException: The remote server returned an error: (500) Internal Server Error.
    at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse()
    at ImageVault.Client.Authentication.IvOAuthTokenUtil.RequestAccessToken()
    --- End of inner exception stack trace ---
    at ImageVault.Client.Authentication.IvOAuthTokenUtil.RequestAccessToken()
    at ImageVault.Client.Authentication.IvOAuthTokenUtil.GetAuthToken(Boolean forceRenew)
    at ImageVault.Client.Rest.ClientProxyHttpInvoker.CallWithContent(String url, String method, IRequestContent requestContent, Type returnType, Boolean forceNewAuthToken)
    at ImageVault.Client.Rest.ClientProxyHttpInvoker.Call(String name, String method, Object argument, Type returnType)
    at ImageVault.Client.Rest.ClientProxyHttpInvoker.Call(String name, Object argument, Type returnType)
    at ImageVault.Client.Rest.ClientProxyBase.Call[T](String name, Object argument)
    at M2B.Site.WebUI.Business.Services.ImageVault.ImageVaultHelper.LoadMediaData(IEnumerable`1 references, IEnumerable`1 filters)
    at M2B.Site.WebUI.Business.Services.ImageVault.ImageVaultHelper.GetImagesMetadata(List`1 mediaIds, List`1 metadataKeys, String cacheKey)
    at M2B.Site.WebUI.Business.Services.ImageVault.ImageVaultHelper.GetImageMetadata(MediaReference item, String metadataKey)
    at ASP._Page_Views_Shared_DisplayTemplates_MediaReference_cshtml.Execute() in d:\www\VT\1.1.2.263\Views\Shared\DisplayTemplates\MediaReference.cshtml:line 27
    at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
    at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
    at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
    at System.Web.Mvc.Html.TemplateHelpers.ExecuteTemplate(HtmlHelper html, ViewDataDictionary viewData, String templateName, DataBoundControlMode mode, GetViewNamesDelegate getViewNames, GetDefaultActionsDelegate getDefaultActions)
    at System.Web.Mvc.Html.TemplateHelpers.TemplateHelper(HtmlHelper html, ModelMetadata metadata, String htmlFieldName, String templateName, DataBoundControlMode mode, Object additionalViewData, ExecuteTemplateDelegate executeTemplate)
    at System.Web.Mvc.Html.TemplateHelpers.TemplateHelper(HtmlHelper html, ModelMetadata metadata, String htmlFieldName, String templateName, DataBoundControlMode mode, Object additionalViewData)
    at System.Web.Mvc.Html.TemplateHelpers.TemplateFor[TContainer,TValue](HtmlHelper`1 html, Expression`1 expression, String templateName, String htmlFieldName, DataBoundControlMode mode, Object additionalViewData)
    at System.Web.Mvc.Html.DisplayExtensions.DisplayFor[TModel,TValue](HtmlHelper`1 html, Expression`1 expression, Object additionalViewData)
    at EPiServer.Web.Mvc.Html.PropertyRenderer.<>c__DisplayClass12_0`2.b__0(StringWriter writer)
    at EPiServer.Web.Mvc.Html.PropertyRenderer.CreateMvcHtmlString(Action`1 action)
    at EPiServer.Web.Mvc.Html.PropertyRenderer.PropertyFor[TModel,TValue](HtmlHelper`1 html, String viewModelPropertyName, Object additionalViewData, Object editorSettings, Expression`1 expression, Func`2 displayForAction)
    at EPiServer.Web.Mvc.Html.PropertyExtensions.PropertyFor[TModel,TValue](HtmlHelper`1 html, Expression`1 expression, Object additionalViewData)
    at ASP._Page_Views_Shared_Blocks_Sliders_ImageLandingSlide_cshtml.Execute() in d:\www\VT\1.1.2.263\Views\Shared\Blocks\Sliders\ImageLandingSlide.cshtml:line 35
    at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
    at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
    at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
    at System.Web.Mvc.ViewResultBase.ExecuteResult(ControllerContext context)
    at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive(IList`1 filters, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult)
    at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive(IList`1 filters, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult)
    at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive(IList`1 filters, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult)
    at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive(IList`1 filters, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult)
    at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive(IList`1 filters, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult)
    at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultWithFilters(ControllerContext controllerContext, IList`1 filters, ActionResult actionResult)
    at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass21.b__1e(IAsyncResult asyncResult)
    at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeAction(IAsyncResult asyncResult)
    at System.Web.Mvc.Controller.b__1d(IAsyncResult asyncResult, ExecuteCoreState innerState)
    at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
    at System.Web.Mvc.Controller.EndExecuteCore(IAsyncResult asyncResult)
    at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
    at System.Web.Mvc.Controller.EndExecute(IAsyncResult asyncResult)
    at System.Web.Mvc.MvcHandler.b__5(IAsyncResult asyncResult, ProcessRequestState innerState)
    at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
    at System.Web.Mvc.MvcHandler.EndProcessRequest(IAsyncResult asyncResult)
    at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.<>c__DisplayClass4.b__3()
    at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.Wrap[TResult](Func`1 func)
    at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)
    at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)
    at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage)
    at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm)
    at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.ActionHelper(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues, TextWriter textWriter)
    at EPiServer.Web.Mvc.PartialRequest.RenderAction(HtmlHelper helper, String action, String controller, Object routeValues)
    at EPiServer.Web.Mvc.Html.IContentDataExtensions.RenderContentData(HtmlHelper html, IContentData contentData, Boolean isContentInContentArea, TemplateModel templateModel, IContentRenderer contentRenderer, Func`1 partialRequest)
    at EPiServer.Web.Mvc.Html.ContentAreaRenderer.RenderContentAreaItem(HtmlHelper htmlHelper, ContentAreaItem contentAreaItem, String templateTag, String htmlTag, String cssClass)
    at EPiServer.Web.Mvc.Html.ContentAreaRenderer.RenderContentAreaItems(HtmlHelper htmlHelper, IEnumerable`1 contentAreaItems)
    at EPiServer.Web.Mvc.Html.ContentAreaRenderer.Render(HtmlHelper htmlHelper, ContentArea contentArea)
    at ASP._Page_Views_Shared_DisplayTemplates_ContentArea_cshtml.Execute() in d:\www\VT\1.1.2.263\Views\Shared\DisplayTemplates\ContentArea.cshtml:line 29
        
Ett fel uppstod när arean skulle renderas
        System.Web.HttpException (0x80004005): Error executing child request for handler 'System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil+ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper'. ---> ImageVault.Common.ImageVaultException: Unable to request access token @ https://imagevault.vastsverige.com/apiv2/oauth/token. ---> System.Net.WebException: The remote server returned an error: (500) Internal Server Error.
  at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse()
  at ImageVault.Client.Authentication.IvOAuthTokenUtil.RequestAccessToken()
  --- End of inner exception stack trace ---
  at ImageVault.Client.Authentication.IvOAuthTokenUtil.RequestAccessToken()
  at ImageVault.Client.Authentication.IvOAuthTokenUtil.GetAuthToken(Boolean forceRenew)
  at ImageVault.Client.Rest.ClientProxyHttpInvoker.CallWithContent(String url, String method, IRequestContent requestContent, Type returnType, Boolean forceNewAuthToken)
  at ImageVault.Client.Rest.ClientProxyHttpInvoker.Call(String name, String method, Object argument, Type returnType)
  at ImageVault.Client.Rest.ClientProxyHttpInvoker.Call(String name, Object argument, Type returnType)
  at ImageVault.Client.Rest.ClientProxyBase.Call[T](String name, Object argument)
  at M2B.Site.WebUI.Business.Services.ImageVault.ImageVaultHelper.LoadMediaData(IEnumerable`1 references, IEnumerable`1 filters)
  at M2B.Site.WebUI.Business.Services.ImageVault.ImageVaultHelper.GetImagesMetadata(List`1 mediaIds, List`1 metadataKeys, String cacheKey)
  at M2B.Site.WebUI.Business.Services.ImageVault.ImageVaultHelper.GetImageMetadata(MediaReference item, String metadataKey)
  at ASP._Page_Views_Shared_DisplayTemplates_MediaReference_cshtml.Execute() in d:\www\VT\1.1.2.263\Views\Shared\DisplayTemplates\MediaReference.cshtml:line 27
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.Html.TemplateHelpers.ActionCacheViewItem.Execute(HtmlHelper html, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.TemplateHelpers.ExecuteTemplate(HtmlHelper html, ViewDataDictionary viewData, String templateName, DataBoundControlMode mode, GetViewNamesDelegate getViewNames, GetDefaultActionsDelegate getDefaultActions)
  at System.Web.Mvc.Html.TemplateHelpers.TemplateHelper(HtmlHelper html, ModelMetadata metadata, String htmlFieldName, String templateName, DataBoundControlMode mode, Object additionalViewData, ExecuteTemplateDelegate executeTemplate)
  at System.Web.Mvc.Html.TemplateHelpers.TemplateHelper(HtmlHelper html, ModelMetadata metadata, String htmlFieldName, String templateName, DataBoundControlMode mode, Object additionalViewData)
  at System.Web.Mvc.Html.TemplateHelpers.TemplateFor[TContainer,TValue](HtmlHelper`1 html, Expression`1 expression, String templateName, String htmlFieldName, DataBoundControlMode mode, Object additionalViewData)
  at System.Web.Mvc.Html.DisplayExtensions.DisplayFor[TModel,TValue](HtmlHelper`1 html, Expression`1 expression, Object additionalViewData)
  at ASP._Page_Views_Shared_Blocks_Grid_ImagePromotion_cshtml.Execute() in d:\www\VT\1.1.2.263\Views\Shared\Blocks\Grid\ImagePromotion.cshtml:line 63
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.ViewResultBase.ExecuteResult(ControllerContext context)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive(IList`1 filters, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive(IList`1 filters, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive(IList`1 filters, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive(IList`1 filters, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive(IList`1 filters, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultWithFilters(ControllerContext controllerContext, IList`1 filters, ActionResult actionResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass21.b__1e(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeAction(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.b__1d(IAsyncResult asyncResult, ExecuteCoreState innerState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.EndExecuteCore(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.EndExecute(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.b__5(IAsyncResult asyncResult, ProcessRequestState innerState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.EndProcessRequest(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.<>c__DisplayClass4.b__3()
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.Wrap[TResult](Func`1 func)
  at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)
  at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)
  at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage)
  at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm)
  at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.ActionHelper(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues, TextWriter textWriter)
  at EPiServer.Web.Mvc.PartialRequest.RenderAction(HtmlHelper helper, String action, String controller, Object routeValues)
  at EPiServer.Web.Mvc.Html.IContentDataExtensions.RenderContentData(HtmlHelper html, IContentData contentData, Boolean isContentInContentArea, TemplateModel templateModel, IContentRenderer contentRenderer, Func`1 partialRequest)
  at EPiServer.Web.Mvc.Html.ContentAreaRenderer.RenderContentAreaItem(HtmlHelper htmlHelper, ContentAreaItem contentAreaItem, String templateTag, String htmlTag, String cssClass)
  at EPiServer.Web.Mvc.Html.ContentAreaRenderer.RenderContentAreaItems(HtmlHelper htmlHelper, IEnumerable`1 contentAreaItems)
  at EPiServer.Web.Mvc.Html.ContentAreaRenderer.Render(HtmlHelper htmlHelper, ContentArea contentArea)
  at ASP._Page_Views_Shared_DisplayTemplates_ContentArea_cshtml.Execute() in d:\www\VT\1.1.2.263\Views\Shared\DisplayTemplates\ContentArea.cshtml:line 29