({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Hjo /
  • Utomhuskonst i Hjo

Fotograf: Jesper Anhede

Utomhuskonst

  • Visit Hjo, Hjo turistinformation

Runtom i Hjo finns det konst du kan njuta av utomhus. Här kan du läsa mer om alla konstverken.

Estrid Ericsons minnesmärke

Grundaren av Svenskt Tenn, Estrid Ericson, är född och uppvuxen i Hjo. Hennes minnesmärke kan du besöka vid gamla Hotell Royal i Hamnbacken, skapat av Hjo-konstnären Yvonne NimarKonstverket är tillverkat i svart diabas på ett fundament av kalksten. Yvonne Nimar formgav skulpturen efter en tennvas som Estrid Ericson skapade 1924, ett av Estrids tidiga alster. Hon reste mycket och tennvasen har en förlaga av en lergodsvas från Peru. Intill skulpturen finns även ett granatäpple, också det i svart diabas, som symboliserar Estrid Ericsons sökande efter kunskap samt en trappa som symboliserar hennes framgångar.

Placeringen av konstverket
Platsen för konstverket är utvald av flera skäl. Estrid Ericsons familj drev Hotell Royal som låg alldeles intill konstverket; numera ett bostadshus, men skylten på hotellet finns dock kvar. Det är också tänkt som en liten oas för en vilostund. I konstverket ingår en ekbänk och ett körsbärsträd i klotform. Hörnet ligger i ett bra väderstreck där det är gott att sitta - en fin plats på stråket mellan den gamla och nya stadsdelen.

Kvinnan vid Brunnen

Uppe på Stora Torget hittar du David Otto Wretlings ”Kvinna vid brunnen”. Här på torget fanns förr i tiden en brunn som Hjoborna hämtade sitt dricksvatten. Skulpturen, som även framhåller torget som samlingsplats, var den första offentliga konstverket i Hjo och bekostades av donationsmedel.

Kalkstensbänkar
Runt Kvinnan vid Brunnen finns tre bänkar huggna i västgötsk kalksten av Britt-Marie Jern och Nils-Erik Mattsson. Här har de två konstnärerna samarbetat och skapat tre annorlunda platser att vila på. Även bänkar kan vara konstverk. 

Kompassrosen

Kompassrosen på torget intill brunnen är ritad av P-G Ylander med 1696 års karta som förebild. Kompassrosen är gjord av 11 sorters granit i olika färger och med ett tak av Hjo stadsvapen. Den parasoll-liknande skapelsen är vintertid ett skydd som läggs över brunnen för att den inte ska frysa sönder.

Europa Nostra

Vid kyrkan står Europa Nostra-monumentet som uppfördes då Hjo år 1990 tilldelades en Europa Nostra-medalj för sin välbevarade trästad. Konstnären Nils-Erik Mattsson har placerat de två stenblocken så att de lutar mot varandra och på dem fäst plakatet samt motiveringen till utmärkelsen. Blocken står på en platta med sju sidor för att anknyta till Europa Nostras sju symboler:

  1. Ett berg
  2. En flod
  3. Ett träd
  4. En katedral
  5. En kyrka
  6. Ett slott
  7. En rad med hus

Hjo-Hjo

I anslutning till Kulturkvarteret finns två verk. På biografen Parks vägg ser du målningen ”Hjo-Hjo” av Lars-Erik Ström. På dessa tolv stora emaljplattor har konstnären skapat en bild som kan uppfattas som en flygbild över staden, men inte över Hjo utan en påhittat stad. Titeln speglar också den underfundiga humorn som kännetecknar Lars-Eriks Ströms verk.

Två vägar

Vid Stadsbibliotekets gamla entré (Floragatan) hittar du ”Två vägar” av Nils-Erik Mattsson och Jim Berggren. Konstverket är utfört i sgraffito och skapades innan fasaden putsades. Den gamla italienska muraltekniken går ut på att motivet skrapas fram ur olika skikt av färdig betong.

Skeppet gör de

Fortsätter du sedan mot hamnen stoltserar här Börje Wahlströms ”Skeppet gör det”. Konstverket har ett skrov av betong, rigg och segel av koppar där vissa detaljer är emaljerande. Konstverket föreställer en kogg (skeppstyp) med Hjo stadsvapen som förebild och är skänkt av Lions Club i Hjo.

S/S Trafiks propeller

Hjos riktiga ”skepp”, ångaren Trafik, byggdes 1892. Henne hittar du förtöjd vid piren om hon inte är ute och tuffar på Vättern. 1903 byttes Trafiks propeller ut - den kan du kika på vid Hamnmagasinet.

Hammare

Lite utanför centrum, vid infarten till bostadsområdet Hammarsjorden, kan du se Skårmans ”Hammare”. Hammaren är svetsad i stålplåt. Konstnären bodde som pensionär i Hjo och skapade då denna utsmyckning till sin trädgård. Efter hans död placerades den lämpligt nog i bostadsområdet. Hammaren är en gåva till Hjo kommun från Hjo sparbank.

Skulpturvandring

Två skulpturer finns i anslutning till Grebbans Kvarn längsmed Naturstigen >>. Skulpturerna är ett samarbete mellan Hjo kommun och Hjo Konstskola där flera elever fått i uppdrag att göra skulpturer på temat "sagans värld". Skulpturerna kaninen och vargen är gjorda i trä – utsågade med motorsåg. Här har eleverna fått utbildning av Sören Niklasson, världskänd motorsågskonstnär från Åsbro i Örebro län och trefaldig världsmästare i att skapa motorsågskonst. Han är bland annat känd för sin "Rekordtomte" som han gjorde i Skövde 2012. Du hittar också trollet gjort i lera.

Kultur i Hjo