({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Familj promenerar i Hjo Stadspark.

Fotograf: Jesper Anhede

Florarabatten

Parkvillan Flora här bredvid ger upphov till namnet på denna rabatt - Florarabatten. Det är en rabatt som blommar i två omgångar varje år.

 

EN RABATT SOM BLOMMAR I TVÅ OMGÅNGAR

Först blommar lökväxterna i april. Dessa planteras varje höst. Efter att lökväxterna har blommat klart i cirka maj planteras sedan rabatten om och ersätts med sommarblommor som i sin tur blommar i juni-september, eller till och med en bra bit in i oktober om väderförhållandena tillåter.

Den efterföljande sommarplanteringen kan ha inslag av vissa perenner och knölväxter, exempelvis Dahlia, men består mestadels av annueller, dvs ettåriga växter som bara blommar en gång.

Rabatten ändrar skepnad från år till år – har olika färgskala och innehåller olika sorters lökväxter.

 

RABATT I TYSK PARKSTIL 

Rabatten har ett stramt utseende i enlighet med den tyska parkstilen som råder i parken. Den tyska parkstilen, eller blandstil som den också kallades, var en blandning av det symmetriska och oregelbundna. Fram till 1600-talet var formträdgården populär i Europa och kunde ses som en symbol för den franska monarkins maktförtryck. Som en motreaktion då detta följde sedan en mer liberal stil. Den så kallade landskapsparken föddes som karaktäriserades av slingrande linjer, asymmetri och kontrast. En stil som också visade upp en idealiserad natur, ofta med starka poetiska övertoner. Därefter kom sedan den tyska stilen på 1800-talet, då man alltså blandade dessa båda stilar, formträdgården och landskapsparken.