({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Växten Hosta

Fotograf: Visit Hjo

Rabatten vid fontänen

Fontänen här mellan Villa Eira och Villa Svea tillkom 1877 och var av samma storlek och konstruktion som den damm vi kan se framför varmbadhuset, även kallat Societetshuset, lite längre in i parken. Vattenbassängen omgärdades då av en gräsbård som ibland var dekorerad med utplanteringsväxter. Fontänen bestod av en vattenstråle som ”förbättrades” år 1882. Tennisbanorna här intill tillkom omkring sekelskiftet 1900 som ett resultat av att badgästerna önskade mer aktivitet under sin vistelse på kurorten. De 24 formklippta lindar som på kurortstiden fanns runt fontänen har reducerats till 10 friväxande träd.

 

PERENNEN HOSTA 

Kring fontänen idag växer perennen Hosta, även kallad funkia enligt ett äldre och mindre använt svenskt namn. Det är en storbladig växt som ursprungligen kommer från Kina, Korea och Japan. I slutet av 1700-talet kom den till Europa. Idag finns 100-tals sorter och tusentalas varieteter att tillgå i otaliga storlekar, utseenden och bladfärger. Hostans ståtliga blomstänglar reser sig över bladverket i färger från vitt till djupt lila under senare delen av sommaren.

 

Fotograf: Visit Hjo


Just denna Hosta är en så kallad Daggfunkia (Hosta Sieboldiana Elegans). En Hosta med stora buckliga blådaggiga blad och som blommar med ljusvioletta blommor i juni-augusti. Den brukar bli upp till 60 cm hög.

 

Fotograf: Most Photos