({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Fotograf: Hjo Turistinformation

Grevbäcks kyrka
Hjo

Medeltida stenkyrka strax norr om Hjo

Grevbäcks kyrka ligger i Hjo pastorat vid Vätterns västra strand och är belägen ca sju kilometer norr om Hjo. Det är en medeltidskyrka med sin äldsta del som beräknas vara uppförd under tidigt 1300-tal. Hjo pastorat består av fyra församlingar och omfattar Hjo kommun. Inom pastoratet finns åtta olika kyrkobyggnader med olika ursprungstider och stilar. Södra Fågelås kyrka, Norra Fågelås kyrka, Fridene kyrka, Korsberga kyrka, Mofalla kyrka, Grevbäcks kyrka, Svärtans kapell och Hjo kyrka.

Öppettider Grevbäcks kyrka

Kyrkan är öppen året om.

Om Grevbäcks kyrka 

Anor från medeltiden
Grevbäcks kyrka cirka 7 kilometer norr om Hjo stad har anor från medeltiden. De kraftiga murarna, uppförda av gråstensblock, mäter drygt 1,5 meters tjocklek på vissa ställen.

Koret
Koret är troligen byggt under 1300-talets förra hälft och fungerade i sig självt som gudstjänstrum i ett hundratal år, varefter långhuset tillkom. Härvid uppstod en viss disproportion, varför predikstolen och en del av bänkarna placerades relativt långt fram i kyrkorummet.

Renoveringar under 1600-1700-tal
Under renoveringar på 1600- och 1700-talet försvann den medeltida interiören och de delar av den ursprungliga västgaveln som vid tidigare tillbyggnad fått vara kvar.

Kyrkorum i nygotisk stil
1889 upprustades kyrkorummet i nygotisk stil enligt tidens smak. Bruna paneler, brun predikstol i “medeltida” stil och bruna, öppna bänkar med höga gavlar gav ett ombonat intryck.

Interiör 
Den inredning som dominerar idag stammar från renoveringen 1945. Arkitekt Ärland Noréen strävade efter att återskapa 1700-talets inredning. Det blev till viss del den vackra predikstolen i barockstil som bestämde denna utformning.
Predikstolen skänktes år 1683 av makarna Johan Hård och Carin Stake, ägare till Ekhammar, och blev vid renoveringen restaurerad och återuppsatt. Dopfunten från 1758 togs åter i bruk och krucifixet i sakristian (möjligen ett verk av Precht) samt epitafierna sattes upp. Epitafierna representerar sex olika ätter: Lagerberg (Ulvhult), Jernsköld (Ekhammar), Lindeström (Mellomberga), Hård af Segerstad (Ekhammar) samt Cederschöld och de LavaL (Munkeberg). Örnvinges (Ulvhult) vapen är försvunnet. Dessa ätter har några av sina medlemmar begravda i gravkamrar under kyrkans golv och i två gravkor utanför östra gaveln.

Kyrkans orgel 
På 1600-talet skänktes den första orgeln till kyrkan av fru Ingrid Örnvinge, Ulvhult. Den nuvarande orgeln från 1930 från E A Setterqvist & Son byggdes om år 1953 och har 14 stämmor fördelade på två manualer och pedal.

Tornstapel
Klockorna i tornstapeln gjöts i Skövde 1737 av Andrea Wetterholts klockgjutare (storklockan) respektive Jönköping 1746 av Georg N Gredberg. Intervallet mellan klockorna är en liten ters.

Stigport i kyrkogårdsmuren 
Stigporten i södra kyrkogårdsmuren är en gåva från Lagerberg i Ulvhult år 1758.

Kontakt - vaktmästare Grevbäcks kyrka 

Vaktmästare Gun-Britt Johansson, 0702 954 276

Broschyr om Grevbäcks kyrka 

Alla våra kyrkor
Kontaktinformation

Hjo Pastorat - Svenska kyrkan i Hjo

Regeringsgatan 12

544 30 Hjo


Telefon: +46 0503 323 80


E-post: Skicka E-post

Hemsida: svenskakyrkan.se/hjo