({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Fotograf: Jesper Anhede

  • Fotograf: Hjo hembygdsförenings arkiv

Hjo Stadspark

  • Visit Hjo - Hjo turistinformation

På 1870-talet anlades Hjo Stadspark som parkanläggning till Hjo Vattenkuranstalt AB. En dåtidens "all-inclusive" med varmbadhus, behandlingsrum, sällskapssalonger, restauranger och logi. Idag är parken en oas för våra invånare och besökare. Här kan vi besöka restauranger och konstnärsateljéer, spela tennis och minigolf, eller bara koppla av och umgås.

 

Stadsparkens historia 

Stadsparken, som från och med 2018 är byggnadsminnesmärkt, är en plats som andas historia. Här låg i slutet av 1800-talet en kuranstalt. 

En kuranstalt, till skillnad från en brunnsort, var en plats där man badade och använde vatten för utvärtes bruk i allehanda kurer, istället för invärtes.
 
Kuranstalten startades av fyra hjobor: godsägare Harald Röhss på Munkeberg, greve Gustaf Sparre på Almnäs, grosshandlare Gustaf Sjöstedt i Hjo och den då nyinflyttade provinsialläkaren Dr. Wilhelm Baggstedt. De såg potential i Hjos geografiska placering och tillgång till båttransport över till östra sidan Vättern samt tåganslutning från Hjo vidare mot Stenstorp. Det var helt enkelt relativt enkelt att ta sig till och från Hjo. Därtill var hälsobrunnar på denna tid ett mode, allra helst för överklassen, och läget vid Vättern var en förgyllande faktor. 
 
Så, med detta i åtanke köpte de fyra herrarna in en lantegendom i form av parken och börjande bygga. Man drog vatten från Källebo, ca 3 kilometer utanför Hjo, och ledde detta i urholkade ekstammar ner till parken. På så vis försörjdes Vattenkuranstalten med friskt vatten på daglig basis. Därefter anlitades en tysk trädgårdsarkitekt, Johan Joseph Sternemann, att anlägga själva parken - ett ställe där gästerna skulle ges möjlighet att flanera, umgås och koppla av.
 

Fotograf: Arkivbild, Hjo hembygdsförening

 

Vissa byggnader fanns redan vid parkens anläggande, bland annat nuvarande Villa Idun. De flesta av parkens villor tillkom dock i och med kuranstalten. Dessa skulle inrymma logi, sällskapssalonger och läkarmottagningar för kuranstaltens gäster. Därtill byggde man ett varmbadhus. Detta var kurortens hjärta och här kunde gästerna får olika typer av behandlingar, ordinerade av sin läkare. De kunde också socialisera på våning två, i byggnadens sällskapssalonger. 

 
 
 

Kuranstalten invigdes 

1878 stod hela anläggningen klar och den inviges med pompa och ståt. Gästerna började anlända och anstalten var populär under många år. De övernattade i flertalet av parkens villor eller på Järnvägshotellet, som låg precis i anslutning till parken - där nuvarande Hotell Bellevue ligger.

 

Fotograf: Arkivbild - Hjo hembygdsförening

 

Slutet på kuranstalten 

När Järnvägshotellet brann ner 1932 blev detta början till slutet på Hjo Vattenkuranstalt. 

 

Parkens byggnader

Järnvägshotellet byggdes och stod klart 1878. Detta brann dock ner 1932 och ersattes på 1970-talet med nuvarande Hotell Bellevue.

Merparten av parkens övriga byggnader tillkom under en relativt begränsad tidsperiod, från slutet av 1870-talet till början av 1890-talet.

Samtliga hus är, med undantag av Villa Götha, byggda av trä och finns fortfarande än idag kvar i parken.

Idag inrymmer parkens villor bland annat dagis, vandrarhem, hotell, konstnärsateljéer, restaurangverksamhet och hyreslägenheter. 

Läs om bebyggelsen i Hjo Stadspark här >>.

 

Parkens alla träd

Stadsparken ritades 1877 av trädgårdsarkitekten Johan Joseph Sternemann.  Växtförteckningen var lång men idag finns cirka 1000 träd i parken, jämfört med de cirka 10 200 plantor som sattes vid parkens anläggande.

Björk är mest förekommande, men det finns även al, bok, ek, lind, gran, alm, ask med flera. Gå gärna in och kika i parken där alla träd har sin egen skylt där trädets namn samt latinska beteckning står angivet.

Fotograf: Hjo Turistinformation

 

Parken – ett byggnadsminne 2018

2018 blev Hjo Stadspark med dess byggnader av Länsstyrelsen förklarat som ett byggnadsminne då man bedömer att parken har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde.

Vattenkuranstalten i Hjo var på sin tid en av Sveriges främsta badanläggningar med sin kombination av bad och umgänge i vacker miljö vid Vättern, och idag är den sannolikt en av landets bäst bevarade i inlandet.

Att parken med dess byggnader är ett byggnadsminne innebär att området i parken ska vårdas och underhållas så att karaktären bevaras, samt att parkens byggnader inte får rivas, flyttas eller byggas om utan tillstånd av Länsstyrelsen.

 

Aktivitet i parken idag 

Precis som då, är parken fortfarande en levande mötesplats där vi hjobor tycker om att koppla av och umgås i vacker miljö. Här spelar vi tennis, schack, besöker utomhusgymmet, tar en löprunda, har picknick eller besöker någon av konstnärsateljéerna. Vi tar mer våra mindre familjemedlemmar till Experimenthuset, spelar minigolf, njuter av en kaffe eller en bit mat. Men, oavsett vad vi gör här är det ett ställe där vi kopplar av och mår gott.

Här kan du utmana din familj och dina vänner i minigolf >>, schack eller kluriga experiment på Stadsparkens Science Center >>. Du kan också spela tennis på parkens utomhusbanor. Dessa bokar och köper du online här >>. Parken har även ett utomhusgym med närliggande lekplats för de små. Mer information om utomhusgymmet hittar du här >>

Fotograf: Jesper Anhede

 

Du kanske också gillar