({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
EB Ohlssons, ett av Hjos äldre hus i de gamla stadsdelarna vid torget.

Fotograf: Visit Hjo

E.B. Ohlssons, Stora Torget 9

E B Ohlssons är det enda huset vid torget som är rosa, och en av de få rosa hus som finns i Hjos äldre stadsdelar.

 

IN ENGLISH

 

Redan på 1880-talet fanns här en manufakturaffär, det vill säga en enklare form av tillverkningsindustri som kan beskrivas som ett mellanting mellan hantverksmässig tillverkning och fabrikstillverkning. Vanligt var att flera hantverkare samlades i samma lokal och arbetade under gemensam arbetsledning. 1911 övertogs butiken sedan av E.B. Ohlson. Under detta namns drevs butiken till 2006, således under 95 år.

Fakta om E B Ohlssons

Från början var fönster fast monterade och då behövdes inga beslag. Efterhand ville man kunna öppna åtminstone ett fönster i varje rum. Då behövde bågarna förstärkas med hörnjärn. De behövde även förses med gångjärn, stängnings- och uppställningsbeslag. Beslagens utseende har varierat genom tiderna och är en viktig del av fönstrets karaktär. Till en början var fönsterbeslagen smidda och fram till slutet av 1800-talet fastsatta i bågen med smidd spik.


Fram till mitten av 1800-talet var hörnjärnen och gångjärnens övre del var ofta tillverkade i ett stycke, som vi kan se på detta fönster. Under senare delen av 1800-talet nitades gångjärnet på hörnjärnets övre del. Längre fram separerades gångjärn och hörnjärn. Hörnjärn målas i samma kulör som bågen


Gatubyggnadens 1700-talsfasad ersattes på 1860-talet med den nuvarande. I samband med detta byttes sannolikt även fönster, vilket bekräftas av typen av hörnjärn.

 

Snabbfakta

Hur många stopp: 17  
Vad gör man: vid varje stopp/skylt, scanna QR-kod
Startplats: vid ett av stoppen 
Vad behöver jag: mobiltelefon, QR-kodscanner 
Tidslängd: ca 1 timma
Vandringssträcka: 
ca 1,5 km
När på året: 
hela året
Pris:
GRATIS