({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Historisk bild över Hjo hamn.

Fotograf: Arkivbild: Hjo kommun

Den gamla järnvägen, Hjo hamn

Vid ditt besök här i Hjo hamn har du kanske lagt märke till det lilla tåg som står placerat mitt på piren. Detta tåg står här som en symbol och en påminnelse om den järnväg som en gång i tiden gick mellan Stenstorp och Hjo, med stickspår ner till hamnen.

 

IN ENGLISH

 

Hjo-Stenstorps Järnväg invigdes 1873 och ett stickspår gick ända ut på bryggan för på- och avlastning. Rälsen var då den första smalspåriga järnvägen av betydelse i Sverige. Epoken kom att vara i över 90 år. Fram till 1948 som privatbana och därefter med SJ som ägare samt till 1960-talet. Därefter lades järnvägen mellan Hjo och Stenstorp ned.  

Man fraktade bland annat aspvirke till tändsticksfabriken i Tidaholm, råsprit till spritfabriken i Hjo och mejeriprodukter från östgötamejerierna. 

 

Fotograf: Arkivbild: Föreningen Hjo-Stenstorps järnväg

Historisk bild över den smalspåriga järnväg som en gång gick mellan Stenstorp och Hjo, med stickspår ner till Hjo hamn. Här ser vi tåget som står i hamnen för på- och avlastning. 

Hjo Järnvägsstation

Stationen anlades norr om staden, i närheten av hamnen. På den tiden fanns det inte mycket bebyggelse på platsen.

I södra delen av stationsområdet uppfördes stationshuset - en gulmålad byggnad av trä i två våningar. I norra delen av området uppfördes ett lokstall, parallellstall, med två spår samt en verkstad för underhåll av järnvägens materiel. På stationsområdet byggdes också ett godsmagasin och andra för järnvägen nödvändiga byggnader. Ingen av dessa byggnader finns längre kvar. 

 

Fotograf: Arkivbild: Föreningen Hjo-Stenstorps järnväg

Bild visar Stationshuset i Hjo. 

Järnvägshotellet

Mellan stationshuset och Vättern uppfördes en pampig träbyggnad som användes som järnvägshotell. Järnvägshotellet brann dock ner på 1930-talet och är nu ersatt av nuvarande Hotell Bellevue som byggdes på 1970-talet.

 

Fotograf: Arkivbild - Hjo hembygdsförening

Järnvägshotellet, som brann ner på 1930-talet och så småningom ersattes av nuvarande Hotell Bellevue (1970-talet). 

 

Loket i hamnen idag

Idag finns ett tåg uppställt i Hjo hamn för att minna om den järnväg som en gång i tiden gick mellan Stenstorp och Hjo, med stickspår ner till Hjo hamn. Detta tåg som vi i nutid ser här i hamnen har dock ingen koppling till Hjo-Stenstorps järnväg (det har aldrig trafikerat denna sträcka), utan är enbart ett symboliskt objektet till minne av järnvägen. 

Fotograf: Visit Hjo

Ett minne av järnvägen mellan Hjo-Stenstorp - loket i Hjo hamn. 

 

Snabbfakta

Hur många stopp: 17  
Vad gör man: vid varje stopp/skylt, scanna QR-kod
Startplats: vid ett av stoppen 
Vad behöver jag: mobiltelefon, QR-kodscanner 
Tidslängd: ca 1 timma
Vandringssträcka: 
ca 1,5 km
När på året: 
hela året
Pris:
GRATIS