({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Fotograf: Visit Hjo

Prästgården, Hantverksgatan 7

Prästgårdens uthus, uppfört på 1860-talet.

Här, i prästgårdens trädgård, togs bröllopsfotot på skalden och akademiledamoten Bo Bergman när han 1905 gifte sig med en annan av Hjos vackra flickor, prästens tös Hildegard.

Bo Bergman hade dock ett kluvet förhållande till idyllen Hjo och skrev långt senare en dikt som börjar så här:

”Det var en liten, liten stad,
där rann en liten å,
och i den lilla staden
var alla ord så stora
och alla människor så små.”

Fakta om Prästgårdens uthus 

Fönster är husens ögon! Genom att ta reda på hur gamla fönstren är kan man också räkna ut hur gammal byggnaden är. Det gäller bara att kika efter rätt ledtrådar. Finns det exempelvis spröjsar? Hur många rutor är fönstret uppdelat i och vilka fönsterbeslag finns på bågen? Hittar man svar på dessa frågor har man kommit en bit på väg i att gissa husets ålder. Givetvis följer att man också bör bevara gamla fönster genom att laga och underhålla!

Fönstren på detta uthus är vackert utformade med spröjsar i korsform. Det som främst berättar om fönstrens och husets ålder i detta fall, är hörn- och gångjärnen. Gångjärnet är nitat på hörnjärnet, en modell som var vanlig 1850 -1900. Längre fram i tiden separeras gångjärnet och hörnjärnet.

Baggstedtska gården 

Lite längre norrut här på Hantverksgatan, där den korsas av Regeringsgatan, ligger Baggstedtska gården (en stor vit putsad byggnad med tillhörande innergård och röda flerbostadshus på tomten). Den stora mangårdsbyggnaden byggdes i slutet av 1800-talet. Här bodde då doktor Wilhelm Baggstedt som var provinsialläkare på kuranstalten i Hjo Stadspark. Huvudbyggnaden och trädgården, som sträckte sig ända ner till Hjoån, var in på 1980-talet tämligen förfallet, men är nu restaurerat till privatbostäder liksom den närliggande bruna kuskbostaden. De röda flerbostadshusen inne på gården är nyproduktion. Själva gårdsträdgården ska efterlikna den ursprungliga trädgården som Wilhelm Baggstedt lät anlägga, och hans näckrosdammar nere vid ån finns fortfarande kvar.

Fotograf: Arkivbild Hjo hembygdsförening

Baggstedtska gården förr - sett från Regeringsgatan, med den intilliggande kuskbostaden 

Fotograf: Jesper Anhede

Baggstedtska gården idag  

In English >>

Snabbfakta

Hur många stopp: 12  
Vad gör man: vid varje stopp/skylt, scanna QR-kod
Startplats: en av de 12 stoppen
Vad behöver jag: mobiltelefon, QR-kodscanner 
Tidslängd: ca 1 timma
Vandringssträcka: 
ca 1,5 km
När på året: 
hela året
Pris:
GRATIS