({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Villa Götha i Hjo Stadspark.

Fotograf: Visit Hjo

Villa Götha, Hjo Stadspark

Villan fanns redan vid invigningen av Hjo Vattenkuranstalt 1878, till skillnad från de flesta av parkens övriga villor. Den var byggd som privatbostad, av sten med slätputsade fasader, vilket skiljer den från övriga hus i parken.

 

IN ENGLISH

 

Hem för ensamma kvinnor

Under 1930-talet var Villa Götha en bostad för ensamma kvinnor. Det är föreningen "De gamlas vänner" som 1937 startar hemmet. Man bygger under denna tid om de 18 rummen till 13 gästrum, en matsal, ett sällskapsrum, köksutrymmen och en lägenhet till husmor. Intresset för föreningen är stort med som flest 116 medlemmar och boendet är omtyckt. Så här beskrivs boendet i ett av sina omdömen: 

“Vackrare och trivsammare miljö för ett ‘De gamlas
vänners’ hem kan man knappast tänka sig. Inte minst
sommartiden bör det vara särskilt stimulerande att
få bo i den ståtliga stadsparken med ‘sagornas sjö’
Vättern synlig nästan var man går. ...

Så nog är det 
en rofylld miljö, som möter dem som lyckas komma
under “De gamlas vänners” beskydd.”

Fotograf: Arkivbild Hjo hembygdsförening

Bild av Villa Götha under 1930-talet när huset var hem för ensamma gamla damer   

Fakta om Villa Götha 

Införan­det av ångsågen medförde att komplicerade former lätt kunde sågas ut. Detta visas tydligt på Villa Götha. 

Initialt var Villa Götha försedd med stora rikligt dekorerade balkonger i trä, i så kallad ”Schweizerstil”. I en tid där arkitekturen hyllade symmetri och formell regelbundenhet ansågs detta pittoreskt och trevligt. Jämför med den närbelägna Villa Flora som har betydligt färre dekorativa inslag. Under 1930-talet försvann dock många av balkongernas sirliga utsmyckningar samt villans flaggstänger. Därtill genomfördes viss förändring av exteriören i övrigt.  

Med start 2004 och några år framåt återställdes Villa Götha med hjälp av originalritningar och äldre fotografier. Vi ser därför villan åter klädd med rik dekor i sirliga mönster och flaggstängerna som intagit sin ursprungliga plats. Därtill har alla de fyra större balkongerna rekonstruerats med hjälp av statsbidrag, samt i utbildningssyfte. Huset börjar nu närmar sig sitt ursprungliga utseende.

Villan används sedan många år som förskola.

Läs mer 

Du kan läsa mer om Villa Götha i Per-Göran Ylanders bok Hjo Stadspark och dess byggnader. Boken finns att låna på Hjo Stadsbibliotek, alternativt köpa på Hjo Bokhandel eller Hjo Turistinformation. 

Snabbfakta

Hur många stopp: 17  
Vad gör man: vid varje stopp/skylt, scanna QR-kod
Startplats: vid ett av stoppen 
Vad behöver jag: mobiltelefon, QR-kodscanner 
Tidslängd: ca 1 timma
Vandringssträcka: 
ca 1,5 km
När på året: 
hela året
Pris:
GRATIS