({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
 • Fotograf: Alf Mölleryd

Njut av naturen hänsynsfullt

 • 17 apr, 2020

Vi är många som söker oss ut i naturen, det är positivt för att det ökar människors välbefinnande och hälsa och bidrar till att förbättra den fysiska och psykiska hälsan i samhället. Nu på våren är naturen extra känslig, så därför vill vi tipsa om hur du kan njuta av den på ett hänsynsfullt sätt.

Nu på våren är naturen extra känslig, djuren får sina ungar och markerna är på många håll blöta och mjuka vilket gör dem extra känsliga för slitage, samtidigt som den speciella situation vi befinner oss i kräver särskild hänsyn mot andra människor.

Allemansrätten ger oss frihet under ansvar – inte störa, inte förstöra. Så visa extra omtanke både mot andra besökare och vår natur.

 • Här kommer tips till den som vill njuta av naturen på ett hänsynsfullt sätt:
 • Välja utflykter i naturen nära där du bor. Utforska nya områden där inte så många andra är.
 • Fika och rasta på platser med gott om utrymme och håll avstånd till andra besökare.
 • På våren vaknar naturen till liv och ungar föds. Hålla hunden under extra stor uppsikt, i de allra flesta fall innebär det att hunden ska hållas i koppel.
 • Ta med dig ditt skräp hem.
 • Tänk på brandrisken. Elda endast på iordninggjorda eldplatser.
 • Skyddade områden kan ha särskilda regler för exempelvis grillning, information om dessa regler hittar du på www.sverigesnationalparker.se eller www.lansstyrelsen.se .
 • Anpassa ditt vägval när du cyklar och rider så skadar du inte marken i onödan.
 • Plocka påskriset från marken, det är förbjudet att bryta kvistar och grenar från levande träd.
 • Visa respekt mot de som bor på platsen du befinner dig, undvika att gå för nära bostadshus. 
 • Följ fjällsäkerhetsrådets råd om vistelse i fjällen. 

Hundar i naturen

Ta gärna med hunden i naturen men under tiden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen, i de allra flesta fall innebär det att hunden ska hållas i koppel. 

Cykla i naturen

Det går bra att cykla skonsamt i naturen. Genom att anpassa ditt vägval och körsätt skadar du inte marken i onödan, ex undvik mjuka stigar, särskilt nu på våren när det är blött i markerna.

Rida i naturen

Precis som med cykling går det bra att rida i naturen men det gäller att välja rätt väg när du rider för att minska skador på skog, mark eller väg.

Plocka påskris

Ska du plocka påskris, plocka döda grenar från marken, det är förbjudet att bryta kvistar och grenar från levande träd och buskar.

Nationalparker och naturreservat

Skyddade områden, exempelvis naturreservat och nationalparker, har särskilda regler för exempelvis grillning, information om dessa regler hittar du hos din länsstyrelse eller kommun.

Nedskräpning

Ta gärna med dig något att plocka skräp i när du går ut i naturen så att du kan
ta med dig ditt skräp hem.

Elda i naturen

Tänk på brandrisken – beakta eventuella eldningsförbud. Elda endast på iordninggjorda eldplatser.

Länkar till webbsidor

På länkarna nedan finns ännu mer information om bland annat allemansrätten, folkhälsa, naturreservat och nedskräpning. 

Allemansrätten: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/
Folkhälsa: https://folkhälsa.com/

Svenskt Friluftsliv: https://www.youtube.com/watch?v=Ur93BpsM8J8

Nationalparker och naturreservat: www.sverigesnationalparker.se , www.lansstyrelsen.se

Håll Sverige Rent: https://www.hsr.se/ 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: https://rib.msb.se/filer/pdf/26790.pdf


Källa: Naturvårdsverket