({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Elisabet Johansson

Vikingatida Mariestad

I Mariestad, och kanske främst i trakten kring Karleby och Leksberg, finns spännande spår från vikingatiden. Här kan vi få en glimt av hur betydelsefull platsen varit i historien och i det vikingatida samhällets övergång till kristendomen.

På jakt efter historiens vingslag i vikingatida Mariestad - och det Bysantinska arvet

Vägvisaren i vikingatida Mariestad tar dig med på en resa i historien från centrum till Kapellgärdet och Karleby, vidare till Hindsberg och Leksbergs kyrka och slutligen till Björsäters kyrka. På dessa platser finns spår efter vikingatiden och övergången till den nya religionen - Kristendomen.

I Karleby är spåren ovanligt tydliga. Här upptäcktes landets första kyrka daterad till 900-talets slut och var därmed den äldsta, kända kyrkan i Sverige. Vid utgrävningar har man även hittat spår av byggnadsgrunder, matgropar och jordgrävda stolpar till en stormansgård som daterats till 700-800-tal.

Idag kan vi se spåren efter två medeltida kyrkor på samma plats, den senare uppförd i slutet på 1000-talet. Kyrkogården omfattar 1900 kvadratmeter och innehåller omkring 1500 gravar. Som gravfynd hittades en kniv, två fingerringar, en bronshyska, en näverpung och ett tyskt silvermynt präglat år 1040.

Runstenar, liljestenar och andra unika minnesmärken och symboler gör detta område runt Mariestad till ett speciellt maktområde under vikingatiden. Via dessa spår får vi också veta vilka några av människorna var som levde här.

Följ med på en spännande resa på jakt efter historiens vingslag i vikingatida Mariestad! Läs mer om vad du kan upptäcka via länken till Vägvisaren nedan. Kompendiet finns också att hämta på Stadsbiblioteket, Vadsbo museum och medborgarkontoret i stadshuset.

Vägvisaren i vikingatida Mariestad

För dig som vill fördjupa dig ytterligare finns ett kompendium med ännu mer information, många bilder samt referenser till forskning och litteratur. Du hittar det via länken nedan. Kompendiet finns att hämta på Stadsbiblioteket.

På jakt efter historiens vingslag i vikingatida Mariestad