({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Furnäsudde domänreservat
Mariestad

Ett domänreservat fullt med tallar

Furnäsudde domänreservat ligger ca 13 km nordost om Mariestad. Området utgör en del av Östersundets östra strand.

Området omfattar 3 hektars yta och består till stor del av en gammal tallskog. I vindutsatta lägen så är tallarna lite lägre och mer knotiga än vanligt. Generellt så är tallarna i området högaväxta och mycket gamla, omkring 200-250 år. I området finns många döda och halvdöda träd, vilket gynnar hålbyggande fågel. Vegetationen är artfattig men typisk för mager tallskog.

Furnäsudde är ett skogsområde vilket avsättes som reservat av Domänverket, innan detta bolagiserades 1992. Därför är Furnäsudde ett domänreservat som idag förvaltas av Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Du är välkommen att besöka Furnäsudde domänreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra fordon
 • tälta
 • rida
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller jämförbar anordning
 • göra upp eld
 • fälla träd och buskar, bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen
 • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp
 • anordna läger, sätta upp orienteringskontroller eller snitslade spår
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada eller ta bort döda träd eller vindfällen
 • fånga och insamla ryggradslösa djur.
Kontaktinformation

Länsstyrelsen Västra Götaland


Telefon: +46 010 224 40 00


E-post: Skicka E-post

Hemsida: Till hemsida