({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Jonny Johansson

Vristulven naturreservat
Mariestad, Skövde

För dig som älskar friluftsliv

Vristulven är en trolsk skogssjö med gott om öar, skär och vikar. Naturreservatet består av sjöns norra och västra delar och intilliggande skogs- och våtmarker.

Väster om Vristulven och ute på öarna finns gammelskogar med gran och tall. De högsta naturvärdena finns i och kring Natura 2000-området Lindbergs domänreservat, som numera ingår i Vristulvens naturreservat. Där finns gammal barrblandskog med ett stort inslag av död ved och tall som är både högvuxen och grov. Några av arterna som har hittats här är grön sköldmossa och vedtrappmossa.

Det finns möjligheter till flera trevliga fågelupplevelser i området. Med lite tur får du höra storlommens magnifika rop i fjärran. Eller se fiskgjusen dra förbi med en nyfångad gädda i klorna. Eller se den gracila lärkfalken jaga av och an i luftrummet, på jakt efter trollsländor. 

Vristulven har goda möjligheter till ett omväxlande friluftsliv. Beroende på årstid kan du exempelvis åka skridskor, bada, paddla, plocka bär eller svamp. En delvis otydlig stig går längs med stora delar av sjöns västra strand. Alldeles intill vägen mot Stora Vadön leder en trätrappa med räcke upp till toppen av fornborgen Tränborgen.

I hela sjön råder hastighetsbegränsning enligt Länsstyrelsens beslut. Högsta tillåtna hastighet är 5 knop. Enligt samma beslut råder förbud mot motorbåtstrafik vid badplatsen Sandlandet. 

Var god gå inte iland och stör inte fågellivet på öar med skyltar om känsligt fågelliv. Detta gäller mellan 1 april och 31 juli. På dessa öar häckar störningskänsliga fågelarter. Alla vilda fågelarter i Sverige är fridlysta enligt Artskyddsförordningen. Enligt artskyddsförordningen är det förbjudet att avsiktligt störa fåglar, särskilt under deras häckning och flyttning.

Du är välkommen att besöka naturreservatet Vristulven, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon på is
 • framföra motordrivet fordon på land annat än på befintlig väg
 • flyga på en höjd lägre än 300 m
 • elda annat än på angiven eldplats
 • bryta kvistar, fälla, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar
 • plocka mossor, lavar eller svampar. Det är dock tillåtet att plocka bär och matsvamp
 • fånga eller insamla ryggradslösa djur
 • inplantera djur- eller växtart
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift annat än på befintlig informationstavla.

Det är vidare förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 • anordna idrottstävlingar eller andra arrangemang för fler än 200 personer
 • anordna organiserad ridning. Ridning får inte ske på sådant sätt att naturvärden eller vandringsstigar skadas
Kontaktinformation

Länsstyrelsen Västra Götaland


Telefon: +46 10 224 40 00


E-post: Skicka E-post

Hemsida: Till hemsida