({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Regina Cederfeldt

Skaftö

Skaftö i Lysekils kommun ligger långt ut i havsbandet mitt i Bohuslän med en fin skärgård utanför som ger skydd för havsvågorna. Skaftö är en gammal kulturbygd med fiskesamhällen, sjöfart och badort som huvudnäring. Närheten till hav och natur gör Skaftö till ett paradis både för bofasta och besökare.

Innanför Skaftö ligger Flatön och Ängön där Evert Taube tillbringade mycket tid på 40-talet och skrev en del av sina visor. Naturen på Skaftö kan beskrivas som i Inbjudan till Bohuslän. I väster reser sig bergen och innanför finns både jordbruksland och beteshagar.

Som blågrå dyning bohusbergen rullar
I ödsligt majestät mot havets rand
Men mellan dess kala urtidskullar
Är bördig jord och gammalt bondeland

I sydväst breder Islandsberg ut sig med sin enorma klippa inför öppet hav. Fyrvaktarbostaden längst ut på klippan var en välbekant plats för Evert Taube. Hans morbror var fyrvaktare där. I visan nämns även Bohusläns skiftande färger. Det är på våren blåsippor och vitsippor avlöser varandra med sin färgsättning av Vägeröds Dalar.

Ja kom och se vårt Bohuslän om våren
Du Rönnerdahl, som äger blick för färg

Skaftös samhällen har vuxit upp kring de naturliga hamnar som finns, vilket Taube också skriver om i visan.

Dit tränger Skagerack med blåa kilar

Det är i kilarna som samhällena vuxit fram. Sillperioderna har spelat stor roll för utvecklingen av samhällena. Medan Grundsund är ett utpräglat fiskesamhälle utvecklades Fiskebäckskil och Östersidan till näring inom sjöfart och blev stora redarsamhällen. Även Rågårdsvik och Stockevik har haft fisket som huvudnäring tack vare sillperioderna under 1700-talet. I Grundsund ligger ännu LL158 Sandö vid kaj, en av de sista motordrivna vita fiskebåtarna som gick på långafiske till Shetland under 50-talet och framåt.

Under senare delen av 1800-talet växte badverksamheten fram. Bohusläns salta vatten ansågs ha en läkande effekt, vilket även Taube skildrar i visan.

Här blir du frisk till hälsan och humöret
Här trivs du, Rönnerdahl, det lovar jag!

Det finns många fina cykel - och vandringsleder på Skaftö. Här presenterar vi några av Skaftös vandringsleder >>

En översiktskarta över Skaftös cykel- och vandringsleder finner du här >>

// Text: Regina Cederfeldt

Upplevelser på Skaftö