läsa broschyrerna behöver du Acrobat Reader. På Adobes webbplats kan du ladda ned Acrobat Reader gratis.