({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Skara kommun

Klostersjön runt
Varnhem

Kort vandringsled i vacker miljö

Munkarnas sjö i Varnhem har återställts, och vi kan åter blicka ut över en blank sjö precis som munkarna kunde på sin tid. En kortare vandringsled går runt sjön och bjuder på fina vyer mot klosterområdet och dess vackra klosterkyrka.

Snabbfakta

Längd: ca 1,5 km

Markering: blå botten med en munk samt texten ”Klostersjön runt”

Tillgänglighetsanpassad: första halvan går på hårdgjord grusgång

Start & slut: nya entréytan vid Klosterkyrkans parkering

Underlag: hårdgjord grusad gångväg och stig. Mestadels flackt men kuperat i vissa delar.

Karta

Första halvan av leden är tillgänglighetsanpassad och går på hårdgjord gångväg. 

Att upptäcka utmed leden

Klostersjön har blivit en livad sjö med ett rikt fågelliv. Utmed leden finns flera fina picknickplatser där man kan njuta av sitt medhavda fika och många intressanta platser att upptäcka. 

1. Klosterruinen

Varnhems kloster grundades i mitten av 1100-talet. Den stora klosterkyrkan står fortfarande kvar medan resten av klosteranläggningen revs på 1500-talet. Ruinerna av klostrets huvudbyggnader intill kyrkan togs fram vid arkeologiska utgrävningar åren 1918 – 1925. De synliga ruinerna utgör bara ungefär en femtedel av klosterområdet. Det finns därför fortfarande mycket kvar av det medeltida klostret dolt under mark som väntar på att bli utforskat.

Fotograf: Mårten Bergkvist

2. Klostrets yttre begränsningsmur

Under medeltiden löpte en ca 3 meter hög mur av kalksten runt Varnhems kloster. Det var en viktig gräns för att avgränsa klostret från världen utanför. Innanför muren rådde klostrets regler och lagar. Muren revs när klostret försvann på 1500-talet och nu finns det bara några bottenskift kvar under
mark. Stora kalkstensplattor har lagts i gräset på den västra och södra sidan om klosterområdet för att markera klostermurens sträckning.

3. Munkarnas ekonomiområde

Under grästorven på fältet söder om klosterruinen döljer sig rester av husgrunder från olika verkstäder, magasin, förråd, stall och andra ekonomibyggnader som hörde till klostret. Här tillverkades och bearbetades mycket av det som behövdes i den dagliga verksamheten, till exempel olika verktyg och redskap, tyg, läder, rep, kalkbruk, taktegel, brädor, träkol och ved. Här fanns ugnar för brödbak och konservering av fisk och kött, liksom odlingsbäddar med läkeväxter, köksväxter, kryddor, fruktträd och sannolikt även en bigård.

Arkeologiska utgrävningar pågår här sedan 2019 för att ta reda på mer om hur munkarna levde i Varnhem.

4. Klosterkvarnen

Vid varje kloster skulle helst finnas en kvarn där säden från klostrets gårdar kunde malas till mjöl. Klosterkvarnen i Varnhem bör ha tillkommit under 1100-talet och den fanns kvar i bruk ännu i slutet på 1800-talet, då under namnet ”Hammars kvarn”. På platsen kan man se grunden efter den sista kvarnbyggnaden och hjulgraven där det stora kvarnhjulet snurrade.

Här finns även en källa där det rinner fram rent vatten ur berget. På höjden ovanför kvarnen ligger Kata Gård. Här finns spåren av den stora vikingatida gården som brukade markerna innan munkarna kom. På Kata Gård berättas om de kristna vikingarna i Varnhem.

5. Munkarnas vattenränna

För att kunna driva klosterkvarnen behövdes rinnande vatten. Därför grävde munkarna en 300 meter lång ränna längs berget åt söder fram till ett större källsprång.

Vid källan konstruerades en mindre damm där vattnet samlades. När det var dags att mala mjöl i kvarnen öppnades en dammlucka och vattnet kom forsande i rännan. Vattnet kunde även ledas vidare in i klostret. Där behövdes rinnande vatten för att spola rent i latrinerna (toaletterna) och för att spola ut avfall och slaskvatten från klostrets köksavdelning.

6. Gravröse

På toppen av höjden som heter ”Hammaren” finns ett stort gravröse från bronsålder/äldre järnålder, det vill säga en grav som är ungefär 2000–3000 år gammal. Här på höjden har man en fantastisk utsikt över Klostersjön och klosterområdet. Gravröset är inte utgrävt utan ruvar ännu på sina berättelser och hemligheter. Gravrösets storlek och placering antyder att det var en betydelsefull man eller kvinna som begravdes här.

Fotograf: Skara kommun

7. Munkarnas dämme

När munkarna kom till Varnhem i mitten på 1100-talet fanns goda förutsättningar att bygga ett kloster som kunde försörjas av de rika markerna runt om. Men helt nöjda var de inte. Det behövdes mer vatten i anslutning till klostret. Därför satte munkarna igång och förvandlade den gamla torvmossen söder om klostret till en liten sjö. Där kunde de ha tillgång till färsk fisk, få vatten till sina odlingar och olika hantverk, till djuren, till tvätt och mycket annat. Rester av munkarnas gamla dammvall kan fortfarande ses intill den nya vallen vid Klostersjöns utlopp i söder.

Fotograf: Skara kommun

8. Biparadiset

Många tror att alla bin är tama och bor i bikupor. Men i Sverige finns drygt 300 arter av vildbin och allihop behöver olika saker – olika sorters mat och olika sorters boplatser. Vid Klostersjön har vi skapat en inbjudande plats för vilda bin och andra insekter som hjälper blommorna.

Olika livsstilar

Vissa bin lever bara på en enda slags växt, exempelvis blåklocksbiet som flyger från blåklocka till blåklocka. Några bin tapetserar sina barnkammare med särskilda blad − en av dem är rosentapetserarbiet som knipsar av blad från rosenbuskar för att inreda sina bohål med. Det finns också ett helt gäng som lever på att lura andra bin, de kallas gökbin eftersom de lägger ägg i andras bon precis som fågeln gök. För att alla de här olika små varelserna ska kunna överleva behövs många olika sorters mat och bostäder. Det är vad vi har försökt skapa här i Varnhem.

Vad är ett biparadis?

Här har vi skapat ett litet paradis för bin, fjärilar och andra insekter, med bostäder och mat för olika smaker. Vissa arter gräver bohålor i sanden medan andra lägger ägg i trädhål (du kan se att stockarna är fulla av borrade hål i olika storlekar för att passa olika bin). De två biparadisen vid Klostersjön sköts genom slåtter och bete som ger en mångfald av ängsblommor. Ju fler blommor som blommar desto mer mat åt bina!

Har du sett någon spännande växt eller insekt? Rapportera gärna fyndet på Artportalen.se så hjälps vi åt att följa vilka som har nytta av biparadiset.

9. Klostersjön

Efter medeltiden, när klostret försvunnit, fanns inte behov av en vattensamling här och då revs munkarnas dammvall. På äldre kartor från 1700- och 1800-talen finns ingen sjö inritad, men man kan se att det då fortfarande fanns tre tillflöden av vatten som rann in i området. I början av 1900-talet grävdes diken genom mossmarken så att den kunde odlas upp. Dessa diken ersattes av täckta cementrör på 1970-talet. Nu har sjön återställts och precis som munkarna en gång gjorde kan också vi som rör oss här idag blicka ut över en vattenspegel.

Utforska mer

Klostersjön runt går delvis på samma sträckning som Rosenstigen - varför inte kombinera de båda och få ihop en något längre vandring? 

Vill du utforska området runt Varnhem ytterligare finns flera längre vandringsleder som passerar eller utgår från Varnhem, bland annat Billingeleden, Pilgrimsleden Falköping-Varnhem och nätet av vandringsleder i Valle - Vandra i Valle. Ett måste innan du reser vidare är ett besök i Kata gård, ruinen från den kristna kyrkan från 900-talet. Här finns också en gedigen utställning om Kristna vikingar i Varnhem.

Bekvämt boende och god mat

Mitt i Varnhem, intill Varnhems Klosterkyrka, ligger Klostergårdens Vandrarhem, perfekt som utgångspunkt för vandring i området. Strax utanför Varnhem ligger också Hälsa på Landet B&B samt Mellomgårdens stugor. Kurrar magen serveras gott hembakt fika och lättare luncher hos Varnhems Klosterkafé, frasiga pizzor hos Varnhems pizzeria eller goda galetter hos Mellomgården.

 Är du ute och vandrar och ser ett träd över leden eller något som behöver åtgärdas? Hjälp oss att hålla lederna i fint skick genom att markera på en karta, ta en bild och skicka till oss.

upplevskara@skara.se

Fakta om leden

Längd:

ca 1,5 km

Ungefärlig tid:

ca 45 min 

Tänk på:

Första halvan av leden är tillgänglighetsanpassad och passar bra för både rullstol, rullator och barnvagn.

Markering:

Blå botten med en munk och texten "Klostersjön runt"

Svårighetsgrad:

Lätt

Start och mål:

Nya entrétorget intill parkeringen i Varnhem

Hitta hit:

Med cykel
Följ cykelvägen från Skara eller Skövde mot Varnhem. Skyltad cykelväg finns från båda städerna. Ca 13 kilometers cykelväg.

Med buss
Ta buss 200 eller buss 1 till hållplats Varnhem väg 49.
Ta buss 200 till hållplats Varnhem. 

Utgår från Skara och Skövde.

Promenera ca 500 meter till ledstart.

Med bil
Parkera på den asfalterade parkeringen vid Varnhems Klosterkyrka. Leden startar precis intill, på den nya entréytan.

Snabbfakta

Längd: ca 1,5 km

Markering: blå botten med en munk samt texten ”Klostersjön runt”

Tillgänglighetsanpassad: första halvan går på hårdgjord grusgång

Start & slut: nya entréytan vid Klosterkyrkans parkering

Underlag: hårdgjord grusad gångväg och stig. Mestadels flackt men kuperat i vissa delar.

Karta

Kontaktinformation

Varnhem


Telefon: +46 511 320 00


E-post: info@varnhem.se

Hemsida: varnhem.se