({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Strömstads historia

Strömstad blev Strömstad

Strömstad grundades på 1500-talet vid mynningen av Strömsån - under namnet "Strömmen". Detta blev grunden till nuvarande Strömstad.

Man hade länge forslat timmer längs ån. Både sågat och osågat virke var en stor handelsvara. Många var de fartyg som kom seglande för att köpa trälast. Sedan Bohuslän blivit svenskt, genom freden i Roskilde 1658, fick regeringen i Stockholm intresse för att anlägga en handelsplats i norra Bohuslän. Man ville också försvenska den nya provinsen. Den svenska regeringen hade tidigare genom lagstiftning förbjudit all handel från lastplatser, som inte var städer och därför måste norra Bohuslän få en egen stad. Den nya staden skulle också bli en befäst ort som kunde försvara det nyligen erövrade landskapet. När man skulle välja plats för den nya köpstaden föll valet på Strömmens lastplats, troligtvis på grund av den goda hamnen och möjligheterna att bygga befästningar till stadens försvar i bergen. Strömmen fick köpingsrättigheter 1667 och stadsprivilegier strax därefter.

 
 

 

Fisket

Fotograf: Jonas Ingman @ Bruksbild

Strömstad profilerade sig snart som en viktig sjöfartsstad och under den stora sillfiskeperioden under 1700-talets andra hälft blomstrade handeln. Salt sill, torrfisk och trävaror var stora handelsvaror och flera större handelsfartyg hade hemmahamn i Strömstad. Samtidigt som det fiskades sill som aldrig förr lades fundamenten till det som senare skulle bli Strömstads signum; badorten Strömstad.
För 100 år sedan började räkfisket i Kosterfjorden. Trålningen av Kosterfjordsräkan bedrivs idag i samklang med fjordens unika marina mångfald. Du hittar räktrålare och utomhusutställning om fisket ute på Torskholmen – Passa på att köpa och äta havets läckerheter när du besöker oss!

 
 

Strömstads gamla kvarter

Bukten är Strömstads äldsta bevarade kvarter. Buktegatan är Strömstads enda bevarade kullerstensgata. Enligt hörsägen var det kvinnorna i husen vid gatan som bar hit alla stenar. Gatan anlades för över 100 år sedan. Vid den här tiden höll de boende kor och grisar som husdjur. Sina åkrar hade de utanför bebyggelsen. Den gränsen gick vid den byggnad som idag är bibliotek. Trädgårdslanden, som kallades kålhagar, låg där husen mitt emot järnvägsstationen nu ligger och även på andra områden som vetter mot sjön.

Bebyggelsen är uppförd som radhus och byggdes för att åstadkomma en låg bebyggelse som gav utsikt över hamn och båtar. De byggdes i slutet av 1700-talet och under 1800-talet. Innan järnvägen byggdes i början av 1900-talet gick havet ända upp till bebyggelsen. 

I husen har flera kända personer bott. En av dem är Adina i Bukten, Adina Karlsson, Strömstads "first lady" under en period. Hon var lärarinna i samrealskolan, bodde på Buktegatan 4 och kände till det mesta om livet i Strömstad från sekelskiftet och framåt. Inge Schiöler, känd konstnär från Strömstad, bodde periodvis under 60-talet i huset Buktegatan 3.

 
 

Kurort 

Fotograf: Bildarkiv Strömstad Museum

Strömstad är en av de äldsta badorterna i Sverige. Det är inte klarlagt exakt vilket år badortslivet i stan började. Vad man däremot vet är att det dracks brunn vid Lejonkällan 1782. Brunnens mineralhaltiga vatten ansågs bota sjukdomar som epilepsi, paralysi, reumatism mm. Brunnskurer var på modet vid den här tiden och man ansåg att uteaktiviteter tillsammans med brunnsdrickning var mycket hälsofrämjande. 

Till badortslivet hörde sommarrestauranger samt platser för kulturella nöjen och sällskaplig samvaro. Societetshuset Skagerack byggdes på rekordtid 1877, då Strömstad stod utan sällskapssalong till följd av den stora branden som drabbade centrala stan året innan. Ett stenkast från Skagerack drivs sedan mitten av 1800-talet restaurang på Laholmsudden. Hundra år senare tillkom även en hotelldel. Anläggningen brann ner till grunden på 1970-talet och det nuvarande Laholmen Hotell stod klart 1984.

Ett antal kallbadhus och varmbadhus byggdes i Strömstad det närmsta seklet. 1813 uppfördes det första badhuset med fyra badrum och tillhörande omklädningsrum. Redan 1827 byggdes ett större badhus då efterfrågan var stor. Så småningom byggdes allt större badanläggningar i takt med att badturismen utvecklades. I badhusen fanns duschbad, gyttjebad, karbad och tångbad. Behandlingar som är högaktuella även idag och som också erbjuds i nuvarande varmbadhus, uppfört 1909. Det gamla kallbadhuset från 1888 förstördes av en storm 1968 och brändes därefter ner genom en övning med stadens borgarbrandkår.

Ett nytt kallbadhus finns nu utanför Laholmen i centrala Strömstad. Det stod klart i juni 2005 och sedan dess kan man mitt i stan ta sig ett uppfriskande morgondopp eller en simtur när det passar. Här hittar du en plats för sol och bad! Soldäck, hopptorn, omklädningshytter och sötvattendusch finns inom anläggningen. Även bastu – två basturum med utsikt över västerhavet. Att ta ett bastubad en kulen höstkväll och sedan ett svalkande dopp i havet är ett sätt att uppleva livskvalitet.

 
 

Strömsdalen

Fotograf: Kristina Gillerstedt

Parken anlades vid mitten avm1800-talet och fungerade då som ett promenadområde för badgästerna och kännetecknas än idag av kortklippta gräsytor, storkroniga träd kring ett centralt gångstråk och en liten bäck som rinner genom området. Parken ligger i en dalgång, omgiven med berghällar och ramas in av lönnar, alar och björkar längst med sidorna. Mitt i dalgången kan man fortfarande ta sig upp till Karlsgatan via stentrappor.