({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Kobbungen
Strömstad

En mångfald av olika naturmiljöer att upptäcka

Kobbungen vid Singlefjorden norr om Strömstad består av halvön Nordbytången, här finns hällmarkstallskog och fin utsikt över havet med Hvalers skärgård, Svinesundsbron och det norska fastlandet.

Området har stora värden för friluftslivet genom sin relativt orörda natur, rika växt- och djurliv och mångfald av olika naturmiljöer att upptäcka. Inom området finns ett antal mindre stigar. Området är delvis svårforcerat med stora höjdskillnader och tät vegetation. I Kobbungsbäckens ravin växer lummig blandskog. 

Hitta hit: Kobbungen ligger cirka 20 km norr om Strömstad tätort, intill bebyggelsen i Lervik i Svinesundsområdet. Från E6:an kör man mot Nordby köpcenter och följer skyltar mot Lervik. Bussförbindelse finns till köpcentret. I Lervik finns en entréplats med informationstavla och besöksparkering med sex stycken P-platser.

Kobbungen naturreservat invigdes 2014 och förvaltas av Strömstad Kommun. Läs mer om naturreservatet och ladda ner informationsfolder och karta: Strömstad Kommun

Kontaktinformation

Strömstad Turistinformation

Ångbåtskajen 1

Strömstad


Telefon: +46


E-post: infocenter@stromstad

Hemsida: Till hemsida