({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Karin Björk

Svinesundsbroarna
Strömstad

Vacker gränsövergång mellan Sverige och Norge

Svinesundsbroarna är ett känt landmärke för både svenskar och norrmän och utgör en viktig förbindelsen mellan våra länder.

Gamla stenbron - Utsikten från gamla bron är värd ett besök!

Den första bilen roddes över sundet 1906, med 7 meter långa åror. 1917 invigdes den första bilfärjan, en pråm dragen av motorbåten Snäckan. Två bilar åt gången var tillräckligt för grannländernas blygsamma bilpark. Men de branta backarna ned till vattnet fick man stå ut med, på samma sätt som resande fått göra i alla tider. pråmen användes fram till att bron invigdes 1946. 

På 1930-talet började färjeförbindelsen bli ansträngd. En bro hade länge diskuterats. De pontonbroar som tidvis förenat stränderna var bara tillfälliga. 1928 kom svenskar och norrmän överens. Svinesundsbron började byggas 1939 efter förhandlingar mellan Sverige och Norge för att ersätta den gamla färjeförbindelsen och invigdes först 15 juni 1946 på grund av kriget. Bron har en underliggande båge i betong och sidospann med valv i huggen granit från trakten. Sex pelare i granit på svensk sida och två på norsk sida och Sverige betalade ca 85% av byggkostnaden.

Brolängden var 420 meter och dess största höjd över fjorden 65 meter. 

Fakta:

1938: Den svenska Riksdagen och det norska Stortinget beslutar att bygga en vägbro.

1 april 1939: Byggarbetena startar.

9 april 1940: Tyskland invaderar Norge med byggstopp som följd.

1940-1942: Svenskar och tyskar minerar bron.

6 juli 1942: Explosion på svensk sida ödelägger stora delar av den nästan färdiga bron.

16 juni 1946: Officiell invigning av Sveriges kronprins Gustaf Adolf och Norske kung Haakon. 

Nya bron

När trafikmängden ökades på E6 blev det nödvändigt att komplettera med en ny bro över fjorden. Nya Svinesundsbron invigdes den 10 juni 2005 i närvaro av de svenska och norska kungahusen och som en del av 100-årsminnet av unionsupplösningen 1905. Den nya bron har fått stort intresse och uppmärksamhet, inte minst för sin design och konstruktion. Den har en totallängd på 704 meter, ett brospann på 247 meter och en segelfri höjd på 55 meter. Högsta punkten är 92 meter.

Läs mer om Svinesundsområdet>>

Kontaktinformation

Strömstad Infocenter

Ångbåtskajen 2

45230 Strömstad


Telefon: +46 0526 62330


E-post: Skicka E-post