({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Västra Rossö - Kockholmen naturreservat
Strömstad

En del av Kosterhavets nationalpark och bjuder på fina naturupplevelser.

Genom tallskog och över klapperstensfält. Hällmarker, jättegrytor, porfyrgång och andra spår från istiden får du se när du efter vandring genom tall, bok och ekskog kommer fram till kustlinjen, som också bjuder på fin utsikt över Kosterhavet.

Naturreservatet är geologiskt intressant med vidsträckta klapperstensfält, inbjudande sand- och klippstränder och intressant flora. Här finns också en rombporfyrgång som är 8 m bred. Ett 10-tal jättegrytor på södra Kockholmen.

På Kockholmen, högt över havet i nordväst, finns en mindre tjärn med näckrosor och här finns flera jättegrytor. Längs Västsidan av halvön som är mycket utsatt för hårda vindar växer det skogar av brunalger på havsbotten.

Till de botaniska rariteterna i naturreservatet hör beståndet av ramslök på Inre Arsklåvet och Ostronört.  

Så gott som hela området blev naturreservat redan år 1981 och hette då ”Västra Råssö med Kockholmen”. Stora delar av det gamla naturreservatet ingår sedan 2009 i Kosterhavets nationalpark. Det gäller bland annat Kockholmen. Det beslut Länsstyrelsen nu har fattat innebär att ytterligare ca 15 hektar havsområde, utgör det nya naturreservatet Västra Rossö.  

Ladda ner reservatsfolder med karta här>>

Bestämmelser - tänk på!

Betande får vandrar fritt på Kockholmen, visa hänsyn, mata inte djuren och hundar måste vara kopplade oavsett årstid. Observera att tälta, övenatta eller ställa upp husvagn/husbil i hela naturreservatet samt på anordnad parkeringsplats är förbjudet. 

Läs mer om naturreservatet och föreskrifter för besökare på Länsstyrelsens hemsida.

Vid reservatsparkeringen finns en informationstavla och karta över lederna. 
Naturreservatet förvaltas av Kosterhavets nationalpark. 

 

Hitta hit

 

Från E6: Följ skyltning mot Rossö vid Sältenmotet. Efter bron över till Rossö kör du drygt två kilometer. Ta vänster vid skylt mot Västra Rossö. Efter två kilometer kommer du fram till parkeringen för nationalpark och naturreservat.

Kommer du med båt finns det gästhamn i Rossö hamn. Därefter promenad ca. 3 km. Följ huvudvägen och skyltning mot Västra Rossö. 

Kollektivtrafik: Res med Västtrafik. Åk med buss 961 (vår, höst, vinter) från Strömstad Station till Kockholmsvägen. Promenera sedan ca. 2,5 kilometer på Kockholmsvägen för att komma till parkering och karta över naturreservatet.  

Kontaktinformation

Kosterhavets nationalparkHemsida: Till hemsida