({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Klevs natur- och kulturreservat
Mårdaklev

Upplev området kring Klevs Gästgiveri

Klevs naturreservat ligger i Sjuhäradsbygden drygt en timma från Göteborg. Här hittar du gamla Klevs Gästgiveri som har anor från 1650-talet. Här hittar du även Klevs hembygdsgård, naturområdet med vandringsstigen upp till utkiksplatsen Klevaberg.

Gästgiveri med gamla anor

Klev vid Ätran strax utanför Mårdaklev är känt för Klevs Gästgiveri med anor från 1650-talet. Ätrans dalgång har alltid varit en naturlig led för de människor som sökte sig från kusten och inåt landet. Utefter sådana färdvägar lades gästgivaregårdar med lämpliga mellanrum. Klev ligger utefter Ätrastigen med lagom skjutshåll från Gunnarp i Halland. Husen byggnadsminne förklarades år 1988 och reservatet bildades året därpå.

Gästgiveriverksamheten i sin äldre form upphörde på 1950-talet, men tre större byggnader finns kvar. Manbyggnaden uppfördes 1836 och är arrendatorbostad. Den äldsta av de båda andra byggnaderna är från år 1750 och tjänstgjorde från början som gårdens manbyggnad. Den andra har inrymt bland annat utskänkningslokal och resanderum.

Gammaldags lanthandel i naturreservat

Vid sidan av gästgiveriet ligger den före detta lanthandeln som idag tas hand om Mårdaklev naturskyddsförening. Lanthandeln har sommaröppet för visning och då kan du även köpa karameller och annat gott. Här ordnas det även julmarknader och andra mysiga evenemang som passar för familjen. 

Närmast husen finns ett trädgårds- och parkområde med imponerande ekar och bokar. I norr övergår parken i en skogbevuxen bergsbrant, och på berget finns rester av en skansanläggning. Dessutom finns en ristning på en stenhäll. I väster breder ormbunkarna ut sig och här hittar  du också promenadstigen upp till Klevaberg. Ta med dig fikakorgen eller köp från gästgiveriet så har du en perfekt picknickupplevelse!

Kontaktinformation

Mårdaklevs Naturskyddsförening

Mårdaklevs hembygdsgård

51262 Mårdaklev


Telefon: +46


E-post: jennymw1985@gmail.com