({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Elisabeth_Holmpvist

Hornborgs Slottsruin
Hamburgsund

Upplev historiska jordvallar med vacker utsikt över skärgården kring Hamburgsund.

Historiska jordvallar med magnifik utsikt och välbevarad tradition. Idag återstår endast låga gräsklädda jordvallar av det som en gång var Hornborgs slott och några lämningar av byggnader är inte längre synliga.

Ruinen grävdes ut i början av seklet av Wilhelm Berg. Bland fynden fans bakstycket av en kanon, kanonkulor, gevärskulor, lansspetsar, pil- och armborstspetsar samt en stridshammare. Även arbetsredskap, mynt och jordbruksredskap hittades. Fynden visar att borgens storhetstid har varit omkring 1450-1530. Borgen förlorade sin strategiska betydelse när Bohuslän blev svenskt år 1658.

Fotograf: Elisabeth_Holmpvist

Hornborg är strategisk placerad på den högsta punkten inom pilskottshåll från farleden nedanför, som man därför hade full kontroll över. Det är troligt att platsen var befäst redan under vikingatid.

År 1137 omnämns Hornborgsund i Haralds sönernas saga, där det sägs att Kung Inge låg i Hornborsundet med ett stort manskap. Vid utgrävningen gjordes inga fynd från vikingatid men de äldre fornborgarna är ofta mycket fyndfattiga. Inom borgområdet finns också en färskvattendamm, något som är typiskt för järnålderns fornbogar. Vid borgen hölls också Hornborating innan tingsplatsen flyttades till Wrem. Tings-traditionen lever kvar och varje sommar arrangeras här Hornbore Ting, ett vikingaspel med tillhörande marknad.

Fotograf: Elisabeth_Holmpvist

Hitta hit

Från E6, kör 174 mot Bovallstrand. Därefter mot Hamburgsund. 2 km söder om Hamburgsund centrum på vänster hand finner man skylt samt parkering.

Läs mer om Tanum

Välkommen till norra Bohuslän & världens vackraste skärgård! Njut av färska skaldjur och storslagen natur.

Kontaktinformation

Tanum Turist

Slotten

45747 Hamburgsund


Telefon: +46 525 61188


E-post: info@tanumturist.se