({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}

Vi använder Cookies, stäng meddelandet för att godkänna. Visa mer information

{{settingsInstance.Localization.Data.Cookies.Title}}

En del av

Stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta, håll avstånd och undvik att resa kollektivt. Tillsammans bromsar vi smittspridningen av covid-19.

For the latest updates regarding the corona virus (COVID-19), read the information put together by The Public Health Agency of Sweden  

  • Fotograf: Celina Falck

  • Fotograf: Celina Falck

Vandringsleder i Tanumshede
Tanumshede

SPÅRCENTRALER

Spårcentraler i Tanumshede hittar du vid Stall Heane (Tanums Ridklubb), och vid Höjden (Campus Futura).

Vandringsleder i Tanumshede

Lämpliga startplatser för att vandra i Tanumshede är P-platsen vid Stall Heane (Tanums Ridklubb), eller vid Höjden (Campus Futura). Vid både Stall Heane och Höjden finns informationstavlor med de olika lederna uppsatta. I området finns dels motionsbana med elljus 2,5 km, samt ett flertal stigar  med olika längd. 

Samtiliga leder är välplanerade i en omväxlande natur med öppna åker- och ängsmarker, yngre och äldre barrskog, ljungbeväxta bergsplatåer med inslag av myr-och kärrimpediment, åar, bäckar och diken. På några ställen passerar man äldre hagmarksskog av ek, hassel m.fl. arter. 
Från lederna ser man de gamla dagsverkstorpen här och var som utgör vackra färgklickar i landskapet.

 Vägbeskrivning till start för de olika lederna:

Start vid Höjden (Campus Futura):

Från Tanumshede. Väg 163 söderut ca 500 m mot Grebbestad. Sväng höger mot Campus Futura och följ vägen ca 700 m tills du når parkeringen som är väl synlig.

 Start vid Stall Heane (Tanums Ridklubb):

Från Tanumshede. Väg 163 söder ut ca 1 km från centrum ligger Stall Heane. Parkering finns vid infarten till Tanums Ridklubb. Gång- och cykelbana från Tanumshede. 

Kontaktinformation

Tanum Turist

45772 Grebbestad


Telefon: +46 525 61188


E-post: info@tanumturist.se