Gå till innehåll
({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}

Vi använder Cookies, stäng meddelandet för att godkänna. Visa mer information

{{settingsInstance.Localization.Data.Cookies.Title}}

En del av
  • Fotograf: Celina Falck

  • Fotograf: Celina Falck

  • Fotograf: Celina Falck

  • Fotograf: Celina Falck

  • Fotograf: Celina Falck

  • Fotograf: Celina Falck

  • Fotograf: Celina Falck

  • Fotograf: Celina Falck

  • Fotograf: Celina Falck

  • Fotograf: Celina Falck

Tanumsleden
Tanumshede

Huvudleden Tanumsleden är 5 km och passerar Valbrets grav (Hällekistan) som är knutpunkt för stigarna i området. Vid Stall Heane, Tanums ridskola, finns en informationstavla.

Tanumsleden 5 km

Lämplig startplats för att vandra Tanumsleden är  är P-platsen vid Stall Heane, eller nedanför idrottshallen, Tanumshede. Vi Stall Heane finns en stor informationstavla med de olika lederna uppsatt. I området finns dels motionsbana med elljus 2,5 km, samt ett flertal stigar i området med olika längd. Huvudleden Tanumsleden är 5 km och passerar Valbrets grav (Hällekistan) som är knutpunkt för stigarna i området. Härifrån kan man fortsätta till Grebbestad via Kärravägen som ansluter till Falkerödsleden.

Samtiliga leder är välplanerade i en omväxlande natur med öppna åker- och ängsmarker, yngre och äldre barrskog, ljungbeväxta bergsplatåer med inslag av myr-och kärrimpediment, åar, bäckar och diken. På några ställen passerar man äldre hagmarksskog av ek, hassel m.fl. arter. 
Från lederna ser man de gamla dagsverkstorpen här och var som utgör vackra färgklickar i landskapet.

Vägbeskrivning

E6; Tanumshede. Väg 163 söder ut ca 1 km från centrum ligger Stall Heane. Parkering finns vid infarten till Tanums Ridklubb. Gång- och cykelbana från Tanumshede. 

Kontaktinformation

Tanum Turist

45772 Grebbestad


Telefon: +46 525 61188


E-post: info@tanumturist.se