({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Guldkrage

Fotograf: Ulf Bruxe

Historiska fynd

Ätradalen är mycket fornlämningstätt eftersom människor levt och verkat här i tusentals år. Här finns bland annat spår av forntida vägnät, odlingsrösen, hällkistor, domarringar, järnåldersgravfält, bronsåldersrösen och runstenar. Här följer lite information om de mest spektakulära fynden i kommunen.

Timmelegudinnan 

Timmelegudinnan, eller Timmelestatyetten, är en 11,5 cm lång kvinnofigur i brons. Den har daterats till yngsta bronsåldern 700-500 f.Kr. Statyetten hittades år 1909 vid Sankt Annas källa mellan Timmele och Ulricehamn. 

Statyetten kan ha varit en fruktbarhetssymbol, men det spekuleras att den istället kan ha varit en enhet av ett viktsystem. Man har hittat tio stycken liknande statyetter i norra Europa, varav sex av dessa väger runt 100 gram. Statyettens böjda armar bildar två stycken öglor, kanske har man knutit snören i dem och hängt den i en forntida balansvåg.

Statyetten förvaras på Statens Historiska Museum i Stockholm

 

Bredgårdsmannen 

Bredgårdsmannen hittades av grävmaskinisten Per-Åke Jansson i juni 1994. Bland jordmassorna fann han skelettet av en människa. Polis tillkallades eftersom man trodde det var någon som hade blivit mördad och sedan gömd. Bredgårdsmannen levde runt 7800-7500 talet f.Kr. Fyndplatsen, en mossmark, grävdes ut och skelettet frilades. Efter några månader kom svaret på hur gamla benen var. Med sina ca 9500 år placerade sig Bredgårdsmannen bland de absolut äldsta skelettfynden i
Skandinavien. Bland dessa få fynd utmärker sig kraniet som mycket välbevarat.

Bredgårdsmannens livstid dateras till den äldre stenålder eller jägar- samlarstenålder. Just jägare tror arkeologerna att han var, av skelettet att döma var han ovanligt reslig och muskulös.

Benen finns idag på Statens Historiska Museum i Stockholm.

Fotograf: Christer Åhlin

Mönekragen 

Mönekragen är en guldhalskrage som hittades år 1864 i Möne socken av torparen Johannes Andersson på Yttergården och löstes in för 2.123 riksdaler 47 öre silvermynt. Det finns tre guldhalskragar som denna i världen och alla är hittade i Sverige. Mönekragen är den största av dem som hittats. Den väger 820 g och är ett mästervärk. De sju ringarna är ombundna av tunn, tunn guldtråd och mellan dem sitter små figurbleck föreställande djur, ansikten med mera. Den innehåller även flest figurer. Om den använts av människor eller varit element i en kultbild, vet man inte med säkerhet. Mönekragen är från järnåldern 400-550 e.Kr.

Mönekragen finns idag på Statens Historiska Museum i Stockholm