({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Sjuhärad.

Slaget på Åsundens is 1520

För 500 år sedan stod Slaget på Åsundens is. En här ledd av Riksföreståndaren Sten Sture den yngre mötte de danska legosoldaterna.

Styrkor möttes på Åsundens is

Vintern 1519–1520 ansåg den danske unionskungen Kristian II tiden mogen att kräva överhögheten över Sverige. I Halland samlades legosoldaterna innan de tog sig upp mot våra trakter, troligen längs ån Ätran. Vid Skottek, strax söder om Ulricehamns nuvarande stadskärna möttes danskarnas legosoldater under ledning av Otto Krumpen och Sten Sture den yngres bondehär. Styrkorna möttes på Åsundens is, vilket tyder på att vintern borde varit kall då den bar för både kanoner, soldater och hästar. 

Sten Sture sårades dödligt

Riksföreståndare Sten Sture sårades dödligt av en kanonkula i benet. I Bogesund som var en liten stad fanns då ingen läkarhjälp att få. Man bäddade ned Sten Sture i en släde och drog mot Stockholm. Han avled senare i sin släde på Mälarens is.

Den än idag ekbeklädda platsen intill sjön där Sten Sture blev skjuten fick därav sitt namn, Skottek. Idag finns ett minnesmonument på platsen, Sten Sture Monumentet.

Då riksföreståndaren försvunnit från slaget på Åsunden tycktes ingen kunna leda trupperna vilket innebar att danskarna kunde härja fritt och satte kurs mot Stockholm.

Fotograf: Målning av Carl Gustaf Hallqvist

 
Danmark stod som segrare i slaget och Kristian II kom i november samma år att bli krönt till Sveriges och Danmarks konung i Stockholm, vilket också medförde att han blev Kalmarunionens rättmätige regent. Han blev inte långvarig på tronen. Efter Stockholms blodbad, då över 80 högt uppsatta svenska män avrättades på order av Kristian II, utbröt uppror i landet och så småningom kom Gustav Vasa att bli vald till Sveriges konung.