({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Tuana Fridén

Vandringsleder Ålleberg
Falköping

Platåberg med magnifik utsikt

Ålleberg är det högsta av Västra Götalands platåberg med sina 335 meter över havet. Vandringslederna passerar hagar med betande djur, vattenkällor och utsiktspunkter med en fantastisk vy över landskapet.

 

Snabbfakta

Guldkragsleden: 1,3 km

Platåleden: 1,9 km 

Ållebergsleden: 4,7 km 

Lederna har olika svårighetsgrad, se mer information nedan.


Leder i naturreservat

På Ålleberg finns det tre vandringsleder som är 1,3 km, 1,9 km och en som är 4,7 km. Två av dem startar vid serveringen och en av dem utgår ifrån rastplatsen vid foten av Ålleberg. Större delen av berget är naturreservat, vilket innebär att det är ett särskilt skyddsvärt område. Tänk på att ta med matrester och skräp hem. Var rädd om djur och natur! Det är också förbjudet att elda. Cykla får du endast göra på vägen som leder upp till berget. www.allemansratten.se
www.lansstyrelsen.se

Guldkragsleden · Gul markering · 1,3 km 
Svår (kuperat). Startar nedanför berget vid rastplatsen. 

Platåleden · Röd markering · 1,9 km 
Lätt (plan grusad mark eller svag lutning, hårdgjord yta som ger framkomlighet för rullstol, rollator och barnvagn).

Ållebergsleden · Grön markering · 4,7 km
Medelsvår/svår (varierad terräng med kuperade partier).

På delar av berget finns betande djur vissa tider på året, vanligtvis brukar det vara maj-oktober. Hundar bör inte vistas i beteshagarna! (På röd led går inga betesdjur.)

Webbkarta

Webbkarta för berget med lederna inritade hittar du här!

Vackra utsiktspunkter

På berget finns flera utsiktspunkter som Ållebergs änne, Osthanget och Västhanget med vackra vyer över Falbygden och landskapet. Var försiktig och gå inte för nära bergskanterna!


Cykelställ

Kommer du med cykel till Ålleberg så finns det cykelställ mellan Hokällan och Övergården nedanför berget. Därifrån kan du sedan ta dig upp på berget via stigar och trappor.

Parkering

Parkering finns på fyra ställen, en ligger vid rastplatsen nedanför berget, en i den skarpa kurva som är på vägen upp till toppen, en innan Osthanget uppe på berget och en parkering uppe på bergsplatån vid Segelflygmuseet.

Synpunkter

Lederna är väl utmärkta men väder och vind kan ha gjort att ledmarkeringar saknas. Fattas markeringar, har något träd blåst ner över stigen eller finns det något annat som behöver åtgärdas? Välkommen att höra av dig via Falköpings kommuns synpunktsformulär!  

Synpunktsformulär

Fotograf: Tuana Fridén

Platåberg

Ålleberg ligger på Falbygdens kalkstensplatå och själva berget består av lerskiffer och diabas. Diabasen finns bara mot norra delen av berget. Kalkstenen ligger runt berget och ger bördiga och näringsrika odlingsjordar. Även på berget har geologin gett en speciell växtlighet, med ädellövskog i bergsbranterna och artrika ängs- och betesmarker. Det finns 15 platåberg i Västergötland, och de är alla uppbyggda på samma sätt, genom olika lager av bergarter. Varje berg har dock sitt eget utmärkande drag, och geologin och naturen varierar lite från berg till berg. Ålleberg ingår i Platåbergens Geopark som är Sveriges första Unesco globala geopark. Läs mer om geologi och de andra platåbergen på www.platabergensgeopark.se/

Fika, äta och bo på berget

Efter en vacker naturvandring så smakar en kopp kaffe eller en lunch extra gott. Uppe på bergsplatån finns en restaurang och café med stor uteservering som bjuder på storslagen utsikt. Det finns även möjlighet att bo över på berget med din husvagn, husbil eller i någon av stugorna. Restaurangen, caféet och campingen har säsongsöppet vår, sommar och tidig höst. Kolla gärna öppettider innan ditt besök! www.facebook.com/allebergcaferestaurang

Sittbänkar för egen fika eller matsäck finns vid rastplatsen nedanför berget, Osthangets utsikt och vid Västhangets utsiktsplats. 

Digital guidning

Bli guidad på Ålleberg med hjälp av appen Kulturväg Skaraborg. I appen kan du lyssna eller
läsa om bergets natur, geologi, segelflyghistoria och några av Ållebergs spännande sägner,
till exempel om Ållebergs ryttare. Appen är gratis att ladda ner och du hittar den där
du laddar ner appar. Guidningen ligger under rubriken ”Promenader till fots” i appen Kulturväg Skaraborg.

Tips! Missa inte det charmiga och intressanta segelflygmuseet som ligger på toppen av berget, det är det enda av sitt slag i Sverige!

Mer om Ålleberg

 

 

Kontaktinformation

Falköpings kommun


Telefon: +46 515 88 70 50


E-post: turism@falkoping.se

Hemsida: falkoping.se/alleberg