({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Ett par sitter vid utanför sitt tält vid en eld på kvällen. Bakom dem ser man en sjö och en skog. En kanot ligger vid sjökanten.

Fotograf: Roger Borgelid

Tälta på Kinnekulle

  • 31 jul, 2020

Kinnekulle har 18 st naturreservat. Var får man egentligen slå upp sitt tält för att njuta av naturen till fullo? Vi har samlat infon om var och hur man får tälta på det blommande berget.

I Sverige gäller allemansrätten överallt, dock har vissa område lite extra skydd. Hela Kinnekulle området är ett naturskyddat område med 18 stycken naturreservat. Här gäller allemansrätten med lite extra regler. Tänk på att alla naturreservat kan ha egna regler så läs gärna om just det naturreservatet du väljer att tälta och vandra i. Tänk på att flera av dessa naturreservat består av betesmark med lösgående betesdjur, tältning där sker på egen risk. Det är även olämpligt att tälta där det är slåtteräng, oftast finns det skyltning på dessa platser.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

- Bryta loss stenar, mineraler eller fossiler.

- Göra upp eld annat än på iordningställda platser.

- Medföra okopplad hun

- Rida så att det blir markskador

- Cykla annat än på vägar, Kinnekulleleden eller markerade MTB leder

 

Naturreservat där man får tälta: 

1. Halla (Lasses Grotta) - Lasse i berget är så kallade "Sveriges sista grottmänniska". Lasse levde på 1800 - talet i sitt grotta som går att beträda än i dag! Här finns info, WC och parkering.  

2. Blomberg - Träd växer här så det knakar, askar, almar, lindar och oxlar men framförallt ekar. Här finns ekar som är flera 100 år gamla.

3. Gamleriket - Av alla dessa ekar som finns på Kinnekulle så har Gamlerikets naturreservat en av de finaste och äldsta. 

4. Såten - Alvmark, något som lätt förknippas med Öland men även vårt Kinnekulle har denna fina mark. Såten är öppna ängar som har ett tunt jordlager av kalksten, detta byggs nästan upp som en mur i den öppna ängen.

6. Råbäcks Sjöskog - Endas en liten del av detta naturreservat är synligt då stora delar av det är under vatten. Det som är synligt är klippor och skog, en härlig strandskog helt enkelt. Här finns badplats

7. Råbäcks ekhagar - En skog med massa ekar som vi försöker ge extra mycket kärlek för att få den att leva upp till sin fulla potential. Här finns parkering och station

8. Gröne Skog - Många känner till det stora stenbrottet på kinnekulle, Gröne skog har ett kalkbrott i mindre format men minns lika fint och sevärt. 

9. Skagen - Betesmark och slåtteräng det är vad detta naturreservat består av. Detta har gjort att platsen är mycket artrik, både på blommar och insekter. Här finns parkering

10. Törnsäter - Här kan du gå igenom de härliga ängarna och skogar med ekar och lindar.

11. Råbäck - De stora Råbäcks naturreservat bjuder på varierad omgivning. Stora öppna gräsmarker, lövskog och barrskog. Här finns parkering och station

12. Hellekis - I naturreservat Hellekis skuggar granar och tallar stigen - och i väster stupar berget brant ner mot Vänern. Här finns parkering

13. Munkängarna - Ett av det mest kända naturreservaten på Kinnkulle. En fantastisk lövskog med stora mäktiga träd. Under våren blir den gröna marken till ett vitt täcke av den blommande ramslöken. Tänk på att ramslöken i Munkängarna inte får plockas och att det är olämpligt att slå upp tält där ramslöken växer. Här finns parkering och information

14. Djurgården - Djurgården är precis var det var förr i tiden, ett område där adeln jagade, hjortar och andra djur. Det finns än idag hjort här men det är mer vanligt med kor och får. Här finns parkering

15. Hönsäters sjöskog - En mäktig självskötande barrskog.

Martorpsfallen

Ramslök, Västerplana

Lasse i Berget

Munkängarna

 

Naturreservat där man INTE får tälta:

1. Västerplana Storäng- 5 km långt naturreservat längst med Vänerns kust med branta stup men också lövskog och hagmarker. Här kan man hitta spår från Kinnekulles befolkningen från bronsåldern. Carl von Linné nämnde just Västerplana Storäng som en oas med mycket liv. 

2. Österplana Hed och vall - Kinnekulles största naturreservat, en idyllisk plats med en oas för ovanliga arter och mäktig natur. Här finns mycket att upptäcka. Här finns info, WC och parkering

3. Stora Salen - Ett omtyckt utflyktsmål både om sommar och vintern. En härlig öppen äng med utsikt över Vänerskärgården som på vintern blir en härlig pulkabacke. I detta område är det förbjudet att tälta mellan 1 maj - 31 augusti. 

 

KLICKA HÄR FÖR ATT SE  ALLA NATURRESERVATEN PÅ KINNEKULLE