({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf:  Mikael Lundgren

Sörboleden 3 km
Götene

Upplev orörd natur och rinnande vatten

Sörboleden börjar vid Dalakvarn i utkanten av Lundsbrunn. Stigen går in i en djup ravin som bildades efter istidens slut då ett stort jordskred inträffade. Genom det rinnande vattnet har ravinen sedan utvidgats. På vandringen får man flera gånger korsa ån på små broar. Naturen är orörd och växtligheten är rik. Här växer t.ex. gråal och strutbräken, gul svärdslilja och gullpudra.

Snabbfakta

Längd: 3 km

Tidsåtgång: 45 min

Svårighetsgrad: Medel

Terräng: Relativt lätt med undantag för några uppförsbackar.

 

Utskriftsvänlig karta finns här!

Vid Sörbo springer två källor fram ur slänten, den ena med järnhaltigt vatten. Den sista hälften av leden går genom blandskog och barrskog åter till Dala. Nätbeklädda brädor, nya broar och trappor gör leden lättare och mer lockande att gå. Det är en spännande vandring för både stora och små med den porlande ån som slingrar sig utmed leden. Vandringen är relativt lätt med undantag för ett par uppförsbackar när man ska upp ur ravinen.

Fakta om leden

Längd:

3 km

Ungefärlig tid:

45 min

Markering:

Brun

Svårighetsgrad:

Medel

Start och mål:

Dalakvarn, Lundsbrunn

Dalakvarn ligger i södra utkanten av Lundsbrunn. Ända sedan 1500-talet har här funnits en kvarn – då låg den i utkanten av en by, Dala by. Från 1600-talet till mitten av 1800-talet hörde kvarnen till Mariedal och därefter till Lund (nuvarande Stora Lund). En ny epok i kvarnens historia började 1885, då Emmanuel Svensson köpte kvarn området med jord, dammar och hus. Han lät bygga den stora kvarnbyggnad som fortfarande finns vid Dalaån. I över hundra år förblev kvarnen i släktens ägo. De sista mjölnarna var Ragnar och Olof Ahlin, som båda dog i mars 1990.

Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle

Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle är Sveriges andra biosfärområde utsett av Unesco 2010. Geografiskt sträcker sig Biosfärområdet från Sjötorp och Torsö i norr till Kållandsö och Läckö slott i väster. Biosfärområden bildas för att utveckla metoder för långsiktigt hållbart samspel mellan människa och miljö. Lokal samverkan är grunden!

Hitta hit:

 

Karta för utskrift/nedladdning

Kontaktinformation

Destination Läckö-Kinnekulle

Nya stadens torg, Gamla Rådhuset

53131 Lidköping


Telefon: +46 510 200 00


E-post: Skicka E-post

Hemsida: lackokinnekulle.se


Fler intressanta vandringsleder i Destination Läckö-Kinnekulle