({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Kollängens Tingshus
Götene

Stenbyggnad med skiffertak med historiska anor

Den putsade stenbyggnaden med skiffertak användes som tingshus fram till 1904 och har sedan restaurerats i omgångar. Kollängen byggdes 1785-87 som tingshus i Kinnefjärdings härad. Förr var Kollängen en viktig samlingspunkt och länge var platsen även station för post och diligenser. Idag har man konstutställningar och under Vårrundan i maj har man Kollängens Tingshus som ett av sina besöksmål.

Välbevarad byggnad från 1700-talet

Kollängen ligger vid foten av Kinnekulle, utmed väg 44 mellan Lidköping och Götene. Här har varit en mötesplats under flera hundra år med verksamheter som gästgiveri, skjutsstation, poststation och tingsplats. Kollängen består av två gårdar där bostadshusen och där mellanliggande tingshuset grupperar sig kring en öppen gårdsplan. Det nuvarande tingshuset uppfördes 1785 efter ritningar av överintendent C F Adelcrantz. Byggnaden är välbevarad både exteriört och interiört, och förklarades som byggnadsminne 1970.

Konstutställningar och öppna ateljéer

Första helgen i maj välkomnas våren på och kring Kinnekulle med konstutställningar, guideturer och öppna ateljéer inom ramen för det som kallas Vårrundan Kinnekulle. 2012 är det tionde året som Vårrundan arrangeras och Kollängens tingshus har varit ett av besöksmålen sedan starten. Byggnadens symmetriska arkitektur utgör en lugn och avskalad inramning för konst.

Ett stort antal konstnärer har medverkat under åren och gett utställningarna skiftande uttryck. Olika material har samverkat, vilket har inneburit spännande möten mellan exempelvis glas och textil, keramik och grafik, smide och måleri. Den kulturhistoriska miljön har ytterligare lyft och fördjupat upplevelsen av konstverken.

Många aktiviteter under säsongen

Aktiviteter i tingshuset, som varje år inleds med Vårrundan, fortsätter under sommarsäsongen med konserter och fler konstutställningar. Konserterna har oftast arrangerats i samarbete med bildningsförbundet NBV respektive Musik på slott och herresäten. Verksamheten i tingshuset drivs ideellt av familjen Stigson/Lokrantz med målet att skapa en levande mötesplats och ge allmänheten möjlighet att uppleva den kulturhistoriska miljön.

Hitta hit kollektivt

Med Västtrafik busslinje 106 Lidköping-Götene kan du ta dig till detta besöksmål genom att hoppa av vid hållplats Kollängen på väg 44. Sök på bussens linjenummer på www.vasttrafik.se eller sök din resa i appen Västtrafik To Go alternativt i reseplaneraren.

Vid frågor eller för mer information gå in på www.vasttrafik.se

Kontaktinformation

Kollängens Tingshus

53395 Götene


Telefon: +46 511 102 48


E-post: kollangen@gmail.com

Hemsida: Till hemsida