({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Elisabet Johansson

Hassle kyrka
Hassle

Den tredje kyrkan på samma plats

På denna plats fanns en kyrka redan på medeltiden. Den nuvarande kyrkan uppfördes 1878-1879 efter ritningar av arkitekt Albert Törnqvist.

Hassle nuvarande kyrka är den tredje kyrkan på samma plats, en grusås i Nolhassle. Den medeltida kyrkan var byggd till Sancta Catarinas ära. Den utgjordes av ett långhus av sten med två fönster på södra långsidan och med ett längre och smalare kor.

Den ombyggda kyrkan från mitten på 1700-talet revs 1878 och det byggdes upp en ny kyrka i romansk stil. Kyrkan var täckt av tjärat spån och åt öster var kyrkan utökad med gravkor av sten, som rikskammarrådet Conrad von Falkenberg på Börstorp år 1652 låtit uppföra åt sig och sin ätt.

Hassle kyrka består av ett rektangulärt långhus och av en stomme gjord av natursten och granit. Kyrkans torn ligger i öster och kor i väster, vilket är i motsatt av andra kyrkobyggnader. J.N Söderling, Göteborg har byggt orgeln år 1844 med den byggdes sedan om 1923. År 1880 målades altartavlan av friherrinnan Adelaide Leuhusen, tavlan förställer Jesus och barnen. Det finns tre ljuskronorn som bevarats sedan 1700-1800-talet. 

Kyrkan är stängd tillsvidare.

Kontaktinformation

Hassle kyrka

54292 Mariestad


Telefon: +46


E-post: Skicka E-post

Hemsida: Till hemsida