({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Västerängs Koloniträdgård

För dig med trädgårdsintresse

Strax utanför Mariestads centrum vid ån Tidan ligger den gröna idyllen, koloniområdet Västeräng. Här är alla välkomna att bese odlingar och trädgårdar från de slingrande promenadgångarna.

Koloniområdet i Västeräng med de allmänna grönytorna började anläggas 1977. I dag är koloniområdet med ca 41 000 kvm, fullt utbyggt och består av 29 odlingslotter och 76 kolonistugor med varierande snickarglädje och välansade trädgårdar.

Runsten och gravplats
Koloniträdgårdsområdet gränsar till historisk mark med gammal gravplats och väl bibehållen runsten. Gravfältet, från vikingatiden, har ett mycket framträdande läge intill ån Tidan med ett 20-tal gravar. Runstenen som står på sin ursprungliga plats är 275 cm hög och 57 cm bred. Texten på stenen lyder: "Roar reste denna sten efter Tore, sin son".

Bigården
I anslutning till koloniträdgården har Mariestads biodlarförening anordnat en bigård med ett antal bikupor och lokaler för sin verksamhet. Det nära samarbetet med biodlarföreningen och bina är viktigt för koloniträdgårdens verksamhet.

Kontaktinformation

Västerängs Koloniträdgårdsförening

Kolonivägen

54235 MariestadHemsida: Till hemsida