({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta, håll avstånd och undvik att resa kollektivt. Tillsammans bromsar vi smittspridningen av covid-19.

For the latest updates regarding the corona virus (COVID-19), read the information put together by The Public Health Agency of Sweden  

Bli medlem i MEGA+

  • 19 mar, 2021

Från centrumförening till näringslivförening På MEGA’s föreningsstämma den 18 mars togs beslut om nya stadgar, en ny organisation och struktur samt att utveckla centrumföreningen MEGA till en ny paraplyorganisation för hela Skaras närings- och föreningsliv. Namnet på Skaras nya näringslivsförening är MEGA+. Det arbetet vi framgångsrikt byggt upp ska fortsätta och MEGA’s starka varumärke lever vidare, men vi adderar nya värden och heter från om med nu MEGA+.

Sammanhållning och gemensam tro på Skara är grunden för arbetet. Vårt mål och motto är: Föreningen ska verka för en attraktiv, levande stad med hållbar tillväxt och lokalt engagemang i fokus. Det ska ske i samverkan med kommunen och andra aktörer. Föreningens arbete syftar att alltid jobba för Skaras bästa. Mottot är: TILLSAMMANS FÖR SKARA.

För att bli medlem- fyll i intresseanmälan nedan så kontaktar vi dig!

 

Samtliga fält är obligatoriska.