({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Bli medlem i MEGA+

  • 19 mar, 2021

Från centrumförening till näringslivförening På MEGA’s föreningsstämma den 18 mars togs beslut om nya stadgar, en ny organisation och struktur samt att utveckla centrumföreningen MEGA till en ny paraplyorganisation för hela Skaras närings- och föreningsliv. Namnet på Skaras nya näringslivsförening är MEGA+. Det arbetet vi framgångsrikt byggt upp ska fortsätta och MEGA’s starka varumärke lever vidare, men vi adderar nya värden och heter från om med nu MEGA+.

Sammanhållning och gemensam tro på Skara är grunden för arbetet. Vårt mål och motto är: Föreningen ska verka för en attraktiv, levande stad med hållbar tillväxt och lokalt engagemang i fokus. Det ska ske i samverkan med kommunen och andra aktörer. Föreningens arbete syftar att alltid jobba för Skaras bästa. Mottot är: TILLSAMMANS FÖR SKARA.

Ideell förening  1 000:-/år​
Aktörer som driver liten verksamhet eller hobbyföretag. Ex. utställare på matmarknader, enmansföretag m.m. ​ 1 000:-/år​
Skara Handel eller övriga företagare upp t.o.m. 10 anställda.​ 3 500:-/år​
Liten fastighetsägare eller företagare. Upp till 5 affärslokaler/över 10 anställda.​ 5 000:-/år​
Mellan fastighetsägare eller företagare. Upp till 10 affärslokaler/över 25 anställda.​ 15 000:-/år​
Stor fastighetsägare eller företagare. Över 10 affärslokaler/över 50 anställda.​ 20 000:-/år​

De näringsidkare vilka bedriver flera verksamheter, genom koncern eller olika bolag, betalar grundavgift för sin kärnverksamhet enligt matris, tillkommande verksamheter debiteras ytterligare 1000kr i serviceavgift. Samtliga medlemmar betalar 100kr i medlemsavgift.​

Intresserad av att bli medlem? Maila anna.engesvik@skara.se